Budżet 2021

Dochody

Na terenie gminy Trzcianka mieszka

23 713osób

Łączny dochód gminy to

122 894 378 zł

którego źródłem są:

Twój PIT/CIT

20 955 198 zł

Podatki i opłaty

18 217 054,64 zł

Oświata

2 018 161 zł

Kultura

8 093 zł

Ochrona środowiska

7 890 661 zł

Transport

794 226 zł

Gosp. mieszkaniowa

3 059 463 zł

Rodzina

37 488 253 zł

Rolnictwo i łowiectwo

351 000 zł

Pozostałe

32 112 266 zł

Wydatki

Łączne wydatki gminy to

125 130 609 zł

Zobacz na co je przeznaczamy:

Oświata

43 546 495 zł

Sport

1 020 614 zł

Ochrona środowiska

13 159 361 zł

Transport

3 000 046 zł

Gosp. mieszkaniowa

1 995 256 zł

Rodzina

43 702 784 zł

Kultura

3 942 119 zł

Rolnictwo i łowiectwo

149 000 zł

Leśnictwo

7 000 zł

Turystyka

398 750 zł

Bezpieczeństwo publiczne

420 502 zł

Obsługa długu

700 328 zł

Ochrona zdrowia

432 824 zł

Pozostałe

12 655 528 zł

Mój wkład

Podatki lokalne oraz udział w PIT stanowią

31,9 % budżetu Gminy

Podaj Twoje zarobki brutto i wysokość podatków opłacanych w gminie

Zobacz jaką część Twoich pieniędzy przeznaczamy miesięcznie na popszczególne cele:

Twój miesięczny dochód brutto:

0

Wysokość wpłaconego podatku lokalnego:

0

Oświata

0,00 zł

Sport

0,00 zł

Ochrona środowiska

0,00 zł

Transport

0,00 zł

Gosp. mieszkaniowa

0,00 zł

Rodzina

0,00 zł

Kultura

0,00 zł

Rolnictwo i łowiectwo

0,00 zł

Leśnictwo

0,00 zł

Turystyka

0,00 zł

Bezpieczeństwo publiczne

0,00 zł

Obsługa długu

0,00 zł

Ochrona zdrowia

0,00 zł

Pozostałe

0,00 zł

Urząd Miejski Trzcianki

ul Sikorskiego 7

64-980 Trzcianka