Urzędowy Rejestr Umów

Data zawarcia umowy
Data rozpoczęcia umowy
Data zakończenia umowy
Podmiot zawierający umowę (jednostka)
Komórka organizacyjna (wydział / referat)
Podmiot, z którym zawarto umowę (kontrahent)
Przedmiot umowy
Wartość netto
Wartość umowy
2021.09.022021.09.022021.12.31Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE - DAMIAN WIECZOREKPrzebudowa kotłowni zasilanej kotłem węglowym o mocy 60kW na kotłownię zasilaną kotłem na biomasę o mocy 75kW wraz z wymianą instalacji c.o. w budynku mieszkalno-oświatowym w Nowej Wsi184 386,86226 795,84
2021.09.022021.09.022021.12.31Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychGMINA TRZCIANKAPrzebudowa kotłowni zasilanej kotłem węglowym o mocy 73 kW na kotłownię zasilaną kotłem na biomasę o mocy 75 kW wraz z wymianą instalacji c.o. w budynku mieszkalno-oświatowym w Stobnie130 868,25160 967,95
2021.09.022021.09.022021.09.30Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychFIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA Idalia JaworskaBudowa dodatkowego ogrodzenia9 100,0011 193,00
2021.09.022021.09.022021.10.04Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznych"KOSZTORYSOWANIE I PROJEKTOWANIE K. PISAREK" Krystyna PisarekOpracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla boiska w Łomnicy16 500,0016 500,00
2021.09.022021.09.022021.09.30Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznych"PAEL-PROJEKT", JAROSŁAW PAŁASZPrzebudowa oświetlenia ulicznego - opracowanie dokumentacji technicznej12 000,0014 760,00
2021.09.062021.09.062021.10.26Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznych"REM - BUD" Henryk GrzymskiRozbudowa cmentarza - kolumbarium97 500,00119 925,00
2021.09.102021.09.102021.10.10Urząd Miejski TrzciankiReferat Organizacyjny i Spraw ObywatelskichAlltrim Sp . z o.o.zakup biletomatu8 815,0010 842,45
2021.09.132021.09.132021.10.22Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychPrzedsiębiorstwo Budownictwa Wodno - Melioracyjnego "EKOMEL" Piotr KawikModernizacja sieci deszczowych na ulicy Orzeszkowej9 130,9311 231,04
2021.09.162021.09.162021.10.30Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznych"REM - BUD" Henryk GrzymskiPrzebudowa sieci kanalizacji deszczowych na targowisku miejskim w Trzciance10 724,6013 191,26
2021.10.072021.10.072021.12.31Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychFirma Drogowo-Mostowa BETONTRYSKRemonty cząstkowe dróg gminnych16 260,1620 000,00
2021.10.082021.10.082021.10.25Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychBiuro Inżynierii Lądowej Eurostrada Rufin JarkaOpracowanie koncepcji i programu funkcjonalno Użytkowego dla poprawy bezpieczeństawa na przejściach dla pieszych18 000,0022 140,00
2021.10.082021.10.082021.12.08Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychFirma Handlowo-Usługowa Idalia JaworskaBudowa drogi dojazdowej do wsi Przyłęki228 000,00280 440,00
2021.10.142021.10.142021.12.10Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychUsługi Budowlane Zdzisław KasprzykModernizacja lokalu mieszkalnego komunalnego w Trzciance przy ul. Sikorskiego 62/321 771,6723 513,40
2021.10.142021.10.142021.12.24Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychGRUPA PLAYTIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄBudowa placu zabaw, strefy gier i siłowni zewnętrznej w Siedlisku85 365,85105 000,00
2021.10.152021.10.152021.11.30Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychFIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA "HURT-POL" Małgorzata KluźWykonanie nowej posadzki wraz z warstwami podposadzkowymi oraz roboty rozbiórkowe istniejącej podłogi sali wiejskiej w Niekursku61 000,0073 030,00
2021.10.182021.10.182021.11.22Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychE-RENT Mariusz DrasikWykonanie przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej budynku sali wiejskiej w Białej przy ul. Zamkowej 2932 437,5839 898,22
2021.10.202021.10.202021.12.10Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychUsługi Budowlane Zdzisław KasprzykWykonanie nowego chodnika w Pokrzywnie23 653,2829 093,53
2021.10.212021.10.212021.12.28Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychPrzedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "JKS" Jan SzajukBudowa oświetlenia - przebudowa111 957,00137 707,11
2021.10.252021.10.252021.11.30Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychRAMO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKontrola roczna gazowa budynków i lokali komunalnych14 230,0017 502,90
2021.10.252021.10.252021.12.15Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychBaHECo Sp. z o.o.Opracowanie projektu przebudowy jezdni oraz chodnika - ul. Staszica w m. Trzcianka15 000,0018 450,00
2021.10.282021.10.282021.12.27Urząd Miejski TrzciankiReferat Organizacyjny i Spraw ObywatelskichPROFESMEB meble biurowe S.C.zakup regałów przesuwnych do składu chronologicznego22 680,0027 896,40
2021.10.292021.10.292021.12.30Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychUsługi Budowlane Zdzisław KasprzykModernizacja lokalu mieszkalnego komunalnego w Trzciance przy ul. Koszykowej 1/19 333,1810 079,83
2021.10.292021.10.292022.03.15Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychE-RENT Mariusz DrasikZbiornik bezodpływowy dla budynku szkoły w Siedlisku108 127,51132 996,84
2021.11.052021.11.052021.12.06Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychFirma Handlowo Usługowa Idalia Jaworskabudowa dróg na osiedlu XXX-lecia w Trzciance59 500,0073 185,00
2021.11.172021.11.172021.12.07Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychGRUPA-JAWORSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄRemont nawierzchni drogi gruntowej zlokalizowanej w m. Górnica78 800,0096 924,00
2021.11.182021.11.182021.12.31Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznych"REM - BUD" Henryk GrzymskiModernizacja sali wiejskiej w Białej - etap I kotłownia95 580,15117 563,58
2021.11.182021.11.182022.03.31Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznych"REM - BUD" Henryk GrzymskiModernizacja lokalu mieszkalnego komunalnego Trzcianka ul. Chełmońskiego 4/2108 136,27116 787,17
2021.11.222021.11.222021.12.30Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychUsługi Budowlane Zdzisław KasprzykModernizacja lokalu mieszkalnego komunalnego w Trzciance przy ul. Żeromskiego 32/124 560,0626 524,86
2021.11.242022.01.012022.12.31Urząd Miejski TrzciankiReferat Organizacyjny i Spraw ObywatelskichOpen Nexus Sp. z o.o.platforma zakupowa8 744,0010 755,12
2021.11.252021.11.252021.12.06Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychGrupa-Jaworski sp. z o.o.Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Rudka286 900,00352 887,00
2021.11.252021.11.252021.12.31Urząd Miejski TrzciankiReferat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich"I MEDIA" Joanna Sawickazakup i dostawa infokiosku22 670,0027 884,10
2021.12.082021.12.082021.12.21Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychGrupa Jaworski Sp. z o.o.Wbudowanie tłucznia kamiennego na terenie miasta Trzcianki30 000,0036 900,00
2021.12.082021.12.082021.12.21Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychGrupa Jaworski Sp. z o.o.Wbudowanie tłucznia na terenie gminy Trzcianka10 813,0113 300,00
2021.12.102021.12.102021.12.15Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznych"ASTA-BUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPrzebudowa ulicy Krętej - roboty dodatkowe126 754,15155 907,60
2021.12.152021.12.152022.09.15Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychRoboty Drogowo-Budowlane Jacek KarpinskiPoprawa bezpieczeństwa dziesi i młodzieży poprzez budowę wyniesionego przejścia dla pieszych przy SP nr w Trzciance87 011,03107 023,57
2021.12.152021.12.152022.09.15Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychRoboty Drogowo-Budowlane Jacek KarpinskiPoprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę wyniesionego przejścia dla pieszych w ul. Mickiewicza w Trzciance89 154,38109 659,89
2021.12.172021.12.172022.01.31Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychBaHECo Sp. z o.o.Opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania ulic Wieleńskiej, Staszica i Akacjowej w Trzciance6 000,007 380,00
2021.12.202021.12.202021.12.27Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychFirma Handlowo-UsługowaPrzebudowa dróg na osiedlu 30-lecia w Trzciance25 203,2531 000,00
2021.12.212022.01.012023.01.30Urząd Miejski TrzciankiReferat Ochrony ŚrodowiskaFUNDACJA "ZAWSZE RAZEM"Fundacja ZAWSZE RAZEM utrzymanie zwierzat w schronisku145 674,80179 180,00
2021.12.222022.01.032022.12.31Urząd Miejski TrzciankiBiuro Rozwoju OświatyUSŁUGI TRANSPORTOWE M.K. KRUGER EWELINA ŚREDNICKADOWÓZ UCZNIÓW DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ NA TERENIE GMINY TRZCIANKA274 395,37296 347,00
2021.12.222021.12.222021.12.29Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychGRUPA-JAWORSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄRemont drogi gruntowej w Górnicy - kontynuacja111 788,62137 500,00
2021.12.222021.12.222021.12.27Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznych"PAEL-PROJEKT", JAROSŁAW PAŁASZPT oświetlenia ul. Staszica11 500,0014 145,00
2021.12.232021.12.232022.01.31Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychCURULIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPrzygotowanie analizy przedrealizacyjnej dla budowy basenu24 650,0030 319,50
2021.12.272022.01.012022.12.31Urząd Miejski TrzciankiReferat Organizacyjny i Spraw ObywatelskichRADIX Sp. z o.o.opieka autorska programów RADIX27 575,5933 917,97
2021.12.282022.02.012023.12.31Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychTRZCIANECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄZarządzanie zasobem komunalnym800 660,03802 160,00
2021.12.282022.01.012022.12.31Urząd Miejski TrzciankiUSŁUGI U SZWAGRA - Radosław StrzeleckiWywóz nieczystości płynnych 2022 r.22 213,8227 323,00
2021.12.282022.01.012022.12.31Urząd Miejski TrzciankiReferat Organizacyjny i Spraw ObywatelskichBLACLINE S.C.zakup tonerów6 020,007 404,60
2021.12.282022.01.012022.12.31Urząd Miejski TrzciankiReferat Organizacyjny i Spraw ObywatelskichPrzedsiębiorstwo Handlowe ALFA Tomaszzakup art. biurowych27 949,5934 378,00
2021.12.292022.01.012023.01.10Urząd Miejski TrzciankiReferat Ochrony ŚrodowiskaPrzedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Budowlanych "KOMBUD" Sp. z o.o.odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców7 948 510,008 584 390,80
2021.12.292022.01.012022.12.31Urząd Miejski TrzciankiReferat Organizacyjny i Spraw ObywatelskichSTACJA PALIW "BP TRZCIANKA" S.C. ADAM WOJNICKI, RADOSŁAW WIZAOSP dostawa paliwa GT 202220 325,2025 000,00
2021.12.302021.01.012022.12.31Urząd Miejski TrzciankiPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH I BUDOWLANYCH "KOMBUD"oczyszczanie miasta oraz odbiór odpadów941 951,311 017 307,41
2021.12.302022.01.012022.01.05Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychAGROLIDER Łukasz BiałoskórskiDostawa pelletu SYLVA do budynków komunalnych28 841,4635 475,00
2021.12.302022.01.012022.12.31Urząd Miejski TrzciankiReferat Promocji, Kultury i SportuKOMBUDwywóz śmieci20 240,0022 000,00
2022.01.012023.12.31Urząd Miejski TrzciankiReferat Organizacyjny i Spraw ObywatelskichBoxTime Sp z o.o.serwis opłatomatu13 716,0016 870,68
2022.01.032022.01.012022.12.31Urząd Miejski TrzciankiRZEMIEŚLNICZY ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH Dominik RogoszCzyszczenie i kontrola przewodów kominowych24 705,0030 387,15
2022.01.032022.01.012022.12.31Urząd Miejski TrzciankiPrzedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "SISKO" Jarosław KołodziejczykObsługa kotłowni gazowych15 940,0019 606,20
2022.01.032022.01.032022.12.31Urząd Miejski TrzciankiReferat Ochrony ŚrodowiskaZAKŁAD INŻYNIERII KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W TRZCIANCEporozumienie, zarządzanie składowiskiem 202257 960,0063 000,00
2022.01.042022.01.012022.12.31Urząd Miejski TrzciankiReferat Organizacyjny i Spraw ObywatelskichKancelaria Bartosz Mendykumowa na pełnienie funkcji IOD5 280,006 494,40
2022.01.052022.01.052022.12.31Urząd Miejski TrzciankiReferat Organizacyjny i Spraw ObywatelskichMichał Birula Kancelaria Prawnaobsługa prawna 202269 600,0085 608,00
2022.01.182022.01.182022.01.28Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychINSTALACJE ANDRZEJ KRAIŃSKIWymiana instalacji wodociągowej Nowa Wieś 375 477,496 737,31
2022.01.202022.01.202022.12.31Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznych"VOBEMA POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWykonanie oznakowania poziomego na drogach na terenie gminy Trzcianka28 455,2835 000,00
2022.01.212022.01.212023.01.31Urząd Miejski TrzciankiReferat Organizacyjny i Spraw ObywatelskichRADIX Sp. z o.o.zakup systemów RADIX25 074,5630 841,71
2022.01.242022.01.242022.11.30Urząd Miejski TrzciankiReferat Ochrony ŚrodowiskaGabinet Weterynaryjny, Biernacka Monikasterylizacja i czipowanie kotów i psów6 384,806 940,00
2022.01.262022.01.262022.01.31Urząd Miejski TrzciankiReferat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich"FIRE-MAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄprzegląd zestawu hydraulicznego13 370,1013 370,10
2022.01.282022.01.282022.05.15Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznych"BRZECHWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWABudowa drewnianej wiaty rekreacyjnej w Wapniarni III60 959,4774 980,15
2022.01.282022.01.012022.12.31Urząd Miejski TrzciankiReferat Promocji, Kultury i SportuTrzcianeckie Towarzystwo Użytkowników Kablowej Sieci Telewizyjnejprodukcja i emisja materiałów filmowych na antenie TVL 23 203,9530 135,00
2022.02.162022.02.162022.05.30Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychBaHECo Sp. z o.o.OPracowanie projektów technicznych przebudowy ulic Herberta, Sienkiewicza, Skłodowskiej-Curie, Batorego,Chrobrego24 600,0030 258,00
2022.03.032022.03.032022.12.03Urząd Miejski TrzciankiReferat planowania i gospodarki nieruchomościamiSTUDIO PROJEKTOWE MIROSŁAWA MAĆKOWIAK-DŁUGOSZOpracowanie mpzp miasta Trzcianki w rejonie ulic: Sadowej i Ogrodowej27 000,0027 000,00
2022.03.162022.03.162022.12.31Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychPPUH SPEC Przemysław SzczepańskiProfilowanie dróg gminnych137 138,37168 680,20
2022.03.162022.03.162022.10.31Urząd Miejski TrzciankiReferat Promocji, Kultury i SportuGARTENBRUKpielęgnacja boisk sportowy OSIR i systemu nawadniającego 70 000,0075 600,00
2022.03.212022.03.212025.12.31Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychVOLTRA ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄzakup grupowy energii elektrycznej13 500,0016 605,00
2022.03.282022.03.282022.04.29Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychUsługi Budowlane Zdzisław KasprzykModernizacja lokalu mieszkalnego komunalnego w Trzciance przy ul. 27 Stycznia 5/669 426,7274 980,86
2022.03.282022.03.282022.04.29Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychUsługi Budowlane Zdzisław KasprzykModernizacja lokalu mieszkalnego komunalnego w Trzciance przy ul. Wita Stwosza 7/464 341,7769 489,11
2022.03.282022.03.282022.04.24Urząd Miejski TrzciankiReferat Organizacyjny i Spraw ObywatelskichCortland Sp. z o.o.zakup tabletów Apple iPad140 149,00172 383,27
2022.03.292022.03.152023.03.14Urząd Miejski TrzciankiReferat Organizacyjny i Spraw ObywatelskichVULCAN Sp. z o.o.umowa licencyjna VULCAN9 162,6011 270,00
2022.03.302022.03.302022.09.30Urząd Miejski TrzciankiReferat Promocji, Kultury i SportuWC SerwisTOI TOI na kąpieliskach7 129,087 749,00
2022.04.042022.05.302022.09.30Urząd Miejski TrzciankiReferat Promocji, Kultury i SportuEKO GARDEN Daniel JARZYNIEWSKIkoszenie parku leśnego15 301,4416 632,00
2022.04.042022.04.042022.11.04Urząd Miejski TrzciankiReferat planowania i gospodarki nieruchomościamiDOROTA FRYNDT-HAŁABURDZIN "KONTRA" PLANOWANIE PRZESTRZENNEopracowanie projektu mpzp w obrębie geodezyjnym Trzcianka, rejon jeziora Sarcz10 000,0012 300,00
2022.04.052022.04.052022.08.30Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychBaHECo Sp. z o.o.Projket techniczny przebudowy drogi w Runowie13 300,0016 359,00
2022.04.082022.04.082022.04.29Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznych"REM - BUD" Henryk GrzymskiModernizacja lokalu mieszkalnego komunalnego Trzcianka ul. Kręta 1B/2109 573,69118 339,59
2022.04.122022.04.122022.05.20Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychUsługi Budowlane Zdzisław KasprzykModernizacja lokalu mieszkalnego komunalnego w Trzciance przy ul. Dąbrowskiego 60A/260 773,8965 635,80
2022.04.132022.04.132022.09.30Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznych"KOSZTORYSOWANIE I PROJEKTOWANIE K. PISAREK" Krystyna PisarekOpracowanie dokumentacji technicznej na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Trzciance125 000,00125 000,00
2022.04.132022.04.132022.12.20Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychDenDroGIS Marcin BatkoPT ul. Malinowa58 900,0058 900,00
2022.04.132022.04.132022.06.30Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychGRUPA PLAYTIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄBudowa ekologiczno-edukacyjnego placu zabaw przy GP1 w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego67 154,4782 600,00
2022.04.142022.04.142022.09.30Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychPRACOWNIA PROJEKTOWO-INŻYNIERSKA EUROPROJEKT Dr inż. EWA PIĄTEK-SIEREKOpracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku komunalnego ul.Żeromskiego 10A w Trzciance25 000,0030 750,00
2022.04.142022.04.142022.08.14Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznych"ASTA-BUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPrzebudowa ulicy Staszica1 222 874,531 504 135,67
2022.04.152022.04.152022.12.31Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychELECTROMA Paweł MasyraObsługa serwisowa oświetlenia Placu Pocztowego i targowiska miejskiego7 650,009 409,50
2022.04.202022.04.202022.05.31Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychMM2021 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWiata przystankowa7 317,079 000,00
2022.04.212022.04.212022.05.20Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznych"REM - BUD" Henryk GrzymskiModernizacja lokalu mieszkalnego komunalnego Trzcianka ul. Kręta 1B/478 752,9485 053,18
2022.04.212022.04.212022.11.30Urząd Miejski TrzciankiReferat Ochrony ŚrodowiskaRejonowy Związek Spółek Wodnych w Trzciancedotacja celowa na wykonanie robót konserwacyjnych urządzeń wodno -melioracyjnych40 000,0040 000,00
2022.04.212022.03.012022.12.31Urząd Miejski TrzciankiReferat planowania i gospodarki nieruchomościamiObsługa Nieruchomości i Budownictwa DOR-BUD Jerzy Murias”wyceny nieruchomości25 000,0025 000,00
2022.04.212022.02.012022.12.31Urząd Miejski TrzciankiReferat planowania i gospodarki nieruchomościamiBiuro Usług Geodezyjnych„GEOTEAM” s. c. K. Błaszczuk, K. Wolski, Z. Żytlińskiusługi geodezyjne30 000,0030 000,00
2022.04.262022.04.272022.05.31Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychFULO GRUPA BAGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPiłkochwyty 2x10m5 609,766 900,00
2022.04.282022.04.282022.07.15Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychElektro - Instal Krzysztof SzajukPrzebudowa złącza kablowego na działce nr 472/3 w Straduniu7 073,178 700,00
2022.04.292022.04.292022.07.29Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznych"REM - BUD" Henryk GrzymskiModernizacja sali wiejskiej w Białej - etap II89 058,65109 542,14
2022.05.052022.05.052022.12.31Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychPPHU SPEC Przemysław SzczepańskiProfilowanie dróg gminnych40 650,4150 000,00
2022.05.052022.05.052022.12.31Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychZakład Usług Komunalnych Juliusz, Roman Pilarski s.c.Remont cząstkowy dróg32 032,5239 400,00
2022.05.062022.05.062022.07.15Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychElektro - Instal Krzysztof SzajukMontaż lamp oświetlenia zewnętrznego na boisku w Straduniu27 642,2834 000,00
2022.05.062022.05.062022.12.06Urząd Miejski TrzciankiReferat Ochrony Środowiska„ZULIT” PPHU Roman Jopek, ,pielęgnacja drzewostanu74 660,0080 632,80
2022.05.112022.05.112022.11.30Urząd Miejski TrzciankiReferat Ochrony ŚrodowiskaWC Serwis Sp. z o.o. S.kwynajem przenośnych kabin taoaletowych6 200,066 739,20
2022.05.242022.05.242022.06.20Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychPrzedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "SISKO" Jarosław KołodziejczykKlimatyzacja poddasze budynek UM18 308,7622 519,77
2022.05.302022.05.302022.08.26Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychUsługi Budowlane Zdzisław KasprzykWymiana instalacji elektrycznej w sali wiejskiej Wapniarnia I9 602,9111 811,58
2022.05.302022.05.302022.08.26Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychUsługi Budowlane Zdzisław KasprzykPrace remontowe w sali wiejskiej Nowa Wieś12 498,8315 373,56

Deklaracja dostępności