Urzędowy Rejestr Umów

Data zawarcia umowy
Data rozpoczęcia umowy
Data zakończenia umowy
Podmiot zawierający umowę (jednostka)
Komórka organizacyjna (wydział / referat)
Podmiot, z którym zawarto umowę (kontrahent)
Przedmiot umowy
Wartość netto
Wartość umowy
Numer umowy
Rodzaj umowy
2021.09.022021.09.022021.12.31Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE - DAMIAN WIECZOREKPrzebudowa kotłowni zasilanej kotłem węglowym o mocy 60kW na kotłownię zasilaną kotłem na biomasę o mocy 75kW wraz z wymianą instalacji c.o. w budynku mieszkalno-oświatowym w Nowej Wsi184 386,86226 795,84RI.272.62.2021umowa powyżej 30.000 EUR
2021.09.022021.09.022021.12.31Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychGMINA TRZCIANKAPrzebudowa kotłowni zasilanej kotłem węglowym o mocy 73 kW na kotłownię zasilaną kotłem na biomasę o mocy 75 kW wraz z wymianą instalacji c.o. w budynku mieszkalno-oświatowym w Stobnie130 868,25160 967,95RI.272.63.2021umowa powyżej 30.000 EUR
2021.09.022021.09.022021.09.30Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychFIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA Idalia JaworskaBudowa dodatkowego ogrodzenia9 100,0011 193,00RI.272.65.2021umowa do 30.000 EUR
2021.09.022021.09.022021.10.04Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznych"KOSZTORYSOWANIE I PROJEKTOWANIE K. PISAREK" Krystyna PisarekOpracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla boiska w Łomnicy16 500,0016 500,00RI.272.66.2021umowa do 30.000 EUR
2021.09.022021.09.022021.09.30Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznych"PAEL-PROJEKT", JAROSŁAW PAŁASZPrzebudowa oświetlenia ulicznego - opracowanie dokumentacji technicznej12 000,0014 760,00RI.272.64.2021umowa do 30.000 EUR
2021.09.062021.09.062021.10.26Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznych"REM - BUD" Henryk GrzymskiRozbudowa cmentarza - kolumbarium97 500,00119 925,00RI.272.68.2021umowa do 30.000 EUR
2021.09.132021.09.132021.10.22Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychPrzedsiębiorstwo Budownictwa Wodno - Melioracyjnego "EKOMEL" Piotr KawikModernizacja sieci deszczowych na ulicy Orzeszkowej9 130,9311 231,04RI.272.69.2021umowa do 30.000 EUR
2021.09.162021.09.162021.10.30Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznych"REM - BUD" Henryk GrzymskiPrzebudowa sieci kanalizacji deszczowych na targowisku miejskim w Trzciance10 724,6013 191,26RI.272.70.2021umowa do 30.000 EUR
2021.10.072021.10.072021.12.31Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychFirma Drogowo-Mostowa BETONTRYSKRemonty cząstkowe dróg gminnych16 260,1620 000,00RI.272.82.2021.PSumowa zlecenie
2021.10.082021.10.082021.10.25Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychBiuro Inżynierii Lądowej Eurostrada Rufin JarkaOpracowanie koncepcji i programu funkcjonalno Użytkowego dla poprawy bezpieczeństawa na przejściach dla pieszych18 000,0022 140,00RPI.272.83.2021.PSzlecenie
2021.10.082021.10.082021.12.08Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychFirma Handlowo-Usługowa Idalia JaworskaBudowa drogi dojazdowej do wsi Przyłęki228 000,00280 440,00RI.272.81.2021.PSumowa powyżej 30.000 EUR
2021.10.142021.10.142021.12.10Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychUsługi Budowlane Zdzisław KasprzykModernizacja lokalu mieszkalnego komunalnego w Trzciance przy ul. Sikorskiego 62/321 771,6723 513,40RI.272.87.2021.ARumowa do 30.000 EUR
2021.10.142021.10.142021.12.24Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychGRUPA PLAYTIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄBudowa placu zabaw, strefy gier i siłowni zewnętrznej w Siedlisku85 365,85105 000,00RI.272.76.2021.MM1umowa do 30.000 EUR
2021.10.152021.10.152021.11.30Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychFIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA "HURT-POL" Małgorzata KluźWykonanie nowej posadzki wraz z warstwami podposadzkowymi oraz roboty rozbiórkowe istniejącej podłogi sali wiejskiej w Niekursku61 000,0073 030,00RI.272.86.2021.MM1umowa do 30.000 EUR
2021.10.182021.10.182021.11.22Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychE-RENT Mariusz DrasikWykonanie przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej budynku sali wiejskiej w Białej przy ul. Zamkowej 2932 437,5839 898,22RI.272.84.2021umowa do 30.000 EUR
2021.10.202021.10.202021.12.10Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychUsługi Budowlane Zdzisław KasprzykWykonanie nowego chodnika w Pokrzywnie23 653,2829 093,53RI.272.90.2021.ARumowa do 30.000 EUR
2021.10.212021.10.212021.12.28Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychPrzedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "JKS" Jan SzajukBudowa oświetlenia - przebudowa111 957,00137 707,11RI.272.88.21umowa powyżej 30.000 EUR
2021.10.252021.10.252021.11.30Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychRAMO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKontrola roczna gazowa budynków i lokali komunalnych14 230,0017 502,90RI.272.94.2021.ARumowa do 30.000 EUR
2021.10.252021.10.252021.12.15Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychBaHECo Sp. z o.o.Opracowanie projektu przebudowy jezdni oraz chodnika - ul. Staszica w m. Trzcianka15 000,0018 450,00RI.272.96.2021.KS
2021.10.292021.10.292021.12.30Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychUsługi Budowlane Zdzisław KasprzykModernizacja lokalu mieszkalnego komunalnego w Trzciance przy ul. Koszykowej 1/19 333,1810 079,83RI.272.97.2021.ARumowa do 30.000 EUR
2021.10.292021.10.292022.03.15Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychE-RENT Mariusz DrasikZbiornik bezodpływowy dla budynku szkoły w Siedlisku108 127,51132 996,84RI.272.93.2021umowa do 30.000 EUR
2021.11.052021.11.052021.12.06Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychFirma Handlowo Usługowa Idalia Jaworskabudowa dróg na osiedlu XXX-lecia w Trzciance59 500,0073 185,00RPI.272.99.2021 PSzlecenie
2021.11.172021.11.172021.12.07Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychGRUPA-JAWORSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄRemont nawierzchni drogi gruntowej zlokalizowanej w m. Górnica78 800,0096 924,00RI.272.102.2021.KS
2021.11.182021.11.182021.12.31Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznych"REM - BUD" Henryk GrzymskiModernizacja sali wiejskiej w Białej - etap I kotłownia95 580,15117 563,58RI.272.101.2021.MM1umowa do 30.000 EUR
2021.11.182021.11.182022.03.31Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznych"REM - BUD" Henryk GrzymskiModernizacja lokalu mieszkalnego komunalnego Trzcianka ul. Chełmońskiego 4/2108 136,27116 787,17RI.272.100.2021.ARumowa do 30.000 EUR
2021.11.222021.11.222021.12.30Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychUsługi Budowlane Zdzisław KasprzykModernizacja lokalu mieszkalnego komunalnego w Trzciance przy ul. Żeromskiego 32/124 560,0626 524,86RI.272.105.2021.ARumowa do 30.000 EUR
2021.11.252021.11.252021.12.06Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychGrupa-Jaworski sp. z o.o.Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Rudka286 900,00352 887,00RI.272.106.2021 PSumowa powyżej 30.000 EUR
2021.12.082021.12.082021.12.21Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychGrupa Jaworski Sp. z o.o.Wbudowanie tłucznia kamiennego na terenie miasta Trzcianki30 000,0036 900,00RI.272.111.2021.PSzlecenie
2021.12.082021.12.082021.12.21Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychGrupa Jaworski Sp. z o.o.Wbudowanie tłucznia na terenie gminy Trzcianka10 813,0113 300,00RI.272.112.2021 PSzlecenie
2021.12.102021.12.102021.12.15Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznych"ASTA-BUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPrzebudowa ulicy Krętej - roboty dodatkowe126 754,15155 907,60Aneks nr 1 do RI.272.50.2021umowa powyżej 30.000 EUR
2021.12.152021.12.152022.09.15Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychRoboty Drogowo-Budowlane Jacek KarpinskiPoprawa bezpieczeństwa dziesi i młodzieży poprzez budowę wyniesionego przejścia dla pieszych przy SP nr w Trzciance87 011,03107 023,57RI.272.116.2021umowa do 30.000 EUR
2021.12.152021.12.152022.09.15Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychRoboty Drogowo-Budowlane Jacek KarpinskiPoprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę wyniesionego przejścia dla pieszych w ul. Mickiewicza w Trzciance89 154,38109 659,89RI.272.115.2021umowa do 30.000 EUR
2021.12.172021.12.172022.01.31Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychBaHECo Sp. z o.o.Opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania ulic Wieleńskiej, Staszica i Akacjowej w Trzciance6 000,007 380,00RI.272.123.2021.KSumowa do 30.000 EUR
2021.12.202021.12.202021.12.27Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychFirma Handlowo-UsługowaPrzebudowa dróg na osiedlu 30-lecia w Trzciance25 203,2531 000,00RI.272.125.2021PSzlecenie
2021.12.222022.01.032022.12.31Urząd Miejski TrzciankiBiuro Rozwoju OświatyUSŁUGI TRANSPORTOWE M.K. KRUGER EWELINA ŚREDNICKADOWÓZ UCZNIÓW DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ NA TERENIE GMINY TRZCIANKA274 395,37296 347,00RO.272.1.2021.GZumowa powyżej 30.000 EUR
2021.12.222021.12.222021.12.29Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychGRUPA-JAWORSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄRemont drogi gruntowej w Górnicy - kontynuacja111 788,62137 500,00RI.272.127.2021.KS
2021.12.222021.12.222021.12.27Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznych"PAEL-PROJEKT", JAROSŁAW PAŁASZPT oświetlenia ul. Staszica11 500,0014 145,00RI.272.128.2021umowa do 30.000 EUR
2021.12.232021.12.232022.01.31Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychCURULIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPrzygotowanie analizy przedrealizacyjnej dla budowy basenu24 650,0030 319,50umowa do 30.000 EUR
2021.12.282022.01.032022.06.24Urząd Miejski TrzciankiBiuro Rozwoju OświatyJAROSŁAW DREWNOWSKIDOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ POZA GMINĘ TRZCIANKA26 193,6026 193,60RO.4464.72.2021.GZumowa na usługi inne
2021.12.282022.02.012023.12.31Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychTRZCIANECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄZarządzanie zasobem komunalnym800 660,03802 160,00RI.272.131.2021.ARumowa powyżej 30.000 EUR
2021.12.282022.01.012022.12.31Urząd Miejski TrzciankiUSŁUGI U SZWAGRA - Radosław StrzeleckiWywóz nieczystości płynnych 2022 r.22 213,8227 323,00RI.272.129.2021.ARumowa do 30.000 EUR
2021.12.292022.01.012023.01.10Urząd Miejski TrzciankiReferat Ochrony ŚrodowiskaPrzedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Budowlanych "KOMBUD" Sp. z o.o.odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców7 948 510,008 584 390,80OŚ.272.17.2021umowa powyżej 30.000 EUR
2021.12.302021.01.012022.12.31Urząd Miejski TrzciankiPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH I BUDOWLANYCH "KOMBUD"oczyszczanie miasta oraz odbiór odpadów941 951,311 017 307,41OŚ.272.18.2021umowa powyżej 30.000 EUR
2021.12.302022.01.012022.01.05Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychAGROLIDER Łukasz BiałoskórskiDostawa pelletu SYLVA do budynków komunalnych28 841,4635 475,00RI.272.133.2021.ARumowa do 30.000 EUR
2021.12.302022.01.012022.12.31Urząd Miejski TrzciankiReferat Promocji, Kultury i SportuKOMBUDwywóz śmieci20 240,0022 000,00OŚ.272.18.2021umowa zlecenie
2022.01.032022.01.012022.12.31Urząd Miejski TrzciankiRZEMIEŚLNICZY ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH Dominik RogoszCzyszczenie i kontrola przewodów kominowych24 705,0030 387,15RI.272.130.2021.ARumowa do 30.000 EUR
2022.01.032022.01.012022.12.31Urząd Miejski TrzciankiPrzedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "SISKO" Jarosław KołodziejczykObsługa kotłowni gazowych15 940,0019 606,20RI.272.134.2021.ARumowa do 30.000 EUR
2022.01.182022.01.182022.01.28Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychINSTALACJE ANDRZEJ KRAIŃSKIWymiana instalacji wodociągowej Nowa Wieś 375 477,496 737,31RI.272.3.2022.ARumowa do 30.000 EUR
2022.01.202022.01.202022.12.31Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznych"VOBEMA POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWykonanie oznakowania poziomego na drogach na terenie gminy Trzcianka28 455,2835 000,00RI.272.4.2022.KSumowa do 30.000 EUR
2022.01.262022.01.262022.01.31Urząd Miejski TrzciankiReferat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich"FIRE-MAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄprzegląd zestawu hydraulicznego13 370,1013 370,10OR.5543.2.2022.MWzlecenie
2022.01.282022.01.282022.05.15Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznych"BRZECHWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWABudowa drewnianej wiaty rekreacyjnej w Wapniarni III60 959,4774 980,15RI.272.9.2021.MM1umowa do 30.000 EUR
2022.01.282022.01.012022.12.31Urząd Miejski TrzciankiReferat Promocji, Kultury i SportuTrzcianeckie Towarzystwo Użytkowników Kablowej Sieci Telewizyjnejprodukcja i emisja materiałów filmowych na antenie TVL 23 203,9530 135,00RPK.032.5.2022umowa zlecenie
2022.02.162022.02.162022.05.30Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychBaHECo Sp. z o.o.OPracowanie projektów technicznych przebudowy ulic Herberta, Sienkiewicza, Skłodowskiej-Curie, Batorego,Chrobrego24 600,0030 258,00RI.272.12.2022 PSumowa do 30.000 EUR
2022.03.032022.03.032022.12.03Urząd Miejski TrzciankiReferat planowania i gospodarki nieruchomościamiSTUDIO PROJEKTOWE MIROSŁAWA MAĆKOWIAK-DŁUGOSZOpracowanie mpzp miasta Trzcianki w rejonie ulic: Sadowej i Ogrodowej27 000,0027 000,00RPN.272.4.2022.MMumowa do 130 000 zł netto
2022.03.162022.03.162022.12.31Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychPPUH SPEC Przemysław SzczepańskiProfilowanie dróg gminnych137 138,37168 680,20RI.272.18.2022 PSumowa powyżej 130 000 zł netto
2022.03.162022.03.162022.10.31Urząd Miejski TrzciankiReferat Promocji, Kultury i SportuGARTENBRUKpielęgnacja boisk sportowy OSIR i systemu nawadniającego 70 000,0075 600,00RPK.272.3.2022umowa zlecenie
2022.03.212022.03.212025.12.31Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychVOLTRA ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄzakup grupowy energii elektrycznej13 500,0016 605,00RI.7021.15.2022.ARumowa do 130 000 zł netto
2022.03.282022.03.282022.04.29Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychUsługi Budowlane Zdzisław KasprzykModernizacja lokalu mieszkalnego komunalnego w Trzciance przy ul. 27 Stycznia 5/669 426,7274 980,86RI.272.36.2022.ARumowa do 130 000 zł netto
2022.03.282022.03.282022.04.29Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychUsługi Budowlane Zdzisław KasprzykModernizacja lokalu mieszkalnego komunalnego w Trzciance przy ul. Wita Stwosza 7/464 341,7769 489,11RI.272.37.2022.ARumowa do 130 000 zł netto
2022.03.302022.03.302022.09.30Urząd Miejski TrzciankiReferat Promocji, Kultury i SportuWC SerwisTOI TOI na kąpieliskach7 129,087 749,00s2108409umowa do 30.000 EUR
2022.04.042022.05.302022.09.30Urząd Miejski TrzciankiReferat Promocji, Kultury i SportuEKO GARDEN Daniel JARZYNIEWSKIkoszenie parku leśnego15 301,4416 632,00RPK.032.6.2022umowa do 30.000 EUR
2022.04.052022.04.052022.08.30Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychBaHECo Sp. z o.o.Projket techniczny przebudowy drogi w Runowie13 300,0016 359,00RI.272.45.2022 PSumowa do 30.000 EUR
2022.04.082022.04.082022.04.29Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznych"REM - BUD" Henryk GrzymskiModernizacja lokalu mieszkalnego komunalnego Trzcianka ul. Kręta 1B/2109 573,69118 339,59RI.272.48.2022umowa do 130 000 zł netto
2022.04.122022.04.122022.05.20Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychUsługi Budowlane Zdzisław KasprzykModernizacja lokalu mieszkalnego komunalnego w Trzciance przy ul. Dąbrowskiego 60A/260 773,8965 635,80RI.272.50.2022.ARumowa do 130 000 zł netto
2022.04.132022.04.132022.09.30Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznych"KOSZTORYSOWANIE I PROJEKTOWANIE K. PISAREK" Krystyna PisarekOpracowanie dokumentacji technicznej na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Trzciance125 000,00125 000,00RI.272.34.2022.ARumowa do 130 000 zł netto
2022.04.132022.04.132022.12.20Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychDenDroGIS Marcin BatkoPT ul. Malinowa58 900,0058 900,00RI.272.46.2022.MM1umowa do 30.000 EUR
2022.04.132022.04.132022.06.30Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychGRUPA PLAYTIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄBudowa ekologiczno-edukacyjnego placu zabaw przy GP1 w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego67 154,4782 600,00RI.272.49.2022.MMumowa do 30.000 EUR
2022.04.142022.04.142022.09.30Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychPRACOWNIA PROJEKTOWO-INŻYNIERSKA EUROPROJEKT Dr inż. EWA PIĄTEK-SIEREKOpracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku komunalnego ul.Żeromskiego 10A w Trzciance25 000,0030 750,00
2022.04.152022.04.152022.12.31Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychELECTROMA Paweł MasyraObsługa serwisowa oświetlenia Placu Pocztowego i targowiska miejskiego7 650,009 409,50
2022.04.202022.04.202022.05.31Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychMM2021 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWiata przystankowa7 317,079 000,00RI.272.55.2022.PR
2022.04.212022.04.212022.05.20Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznych"REM - BUD" Henryk GrzymskiModernizacja lokalu mieszkalnego komunalnego Trzcianka ul. Kręta 1B/478 752,9485 053,18RI.272.57.2022.ARumowa do 130 000 zł netto
2022.04.262022.04.272022.05.31Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychFULO GRUPA BAGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPiłkochwyty 2x10m5 609,766 900,00

Deklaracja dostępności