Urzędowy Rejestr Umów

Data zawarcia umowy
Data rozpoczęcia umowy
Data zakończenia umowy
Podmiot zawierający umowę (jednostka)
Komórka organizacyjna (wydział / referat)
Podmiot, z którym zawarto umowę (kontrahent)
Przedmiot umowy
Wartość netto
Wartość umowy
Numer umowy
Rodzaj umowy
2021.09.022021.09.022021.09.30Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychFIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA Idalia JaworskaBudowa dodatkowego ogrodzenia9 100,0011 193,00RI.272.65.2021umowa do 30.000 EUR
2021.09.022021.09.022021.09.30Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznych"PAEL-PROJEKT", JAROSŁAW PAŁASZPrzebudowa oświetlenia ulicznego - opracowanie dokumentacji technicznej12 000,0014 760,00RI.272.64.2021umowa do 30.000 EUR
2021.09.022021.09.022021.10.04Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznych"KOSZTORYSOWANIE I PROJEKTOWANIE K. PISAREK" Krystyna PisarekOpracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla boiska w Łomnicy16 500,0016 500,00RI.272.66.2021umowa do 30.000 EUR
2021.09.022021.09.022021.12.31Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychGMINA TRZCIANKAPrzebudowa kotłowni zasilanej kotłem węglowym o mocy 73 kW na kotłownię zasilaną kotłem na biomasę o mocy 75 kW wraz z wymianą instalacji c.o. w budynku mieszkalno-oświatowym w Stobnie130 868,25160 967,95RI.272.63.2021umowa powyżej 30.000 EUR
2021.09.022021.09.022021.12.31Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE - DAMIAN WIECZOREKPrzebudowa kotłowni zasilanej kotłem węglowym o mocy 60kW na kotłownię zasilaną kotłem na biomasę o mocy 75kW wraz z wymianą instalacji c.o. w budynku mieszkalno-oświatowym w Nowej Wsi184 386,86226 795,84RI.272.62.2021umowa powyżej 30.000 EUR
2021.09.062021.09.062021.10.26Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznych"REM - BUD" Henryk GrzymskiRozbudowa cmentarza - kolumbarium97 500,00119 925,00RI.272.68.2021umowa do 30.000 EUR
2021.09.102021.09.102021.10.10Urząd Miejski TrzciankiReferat Organizacyjny i Spraw ObywatelskichAlltrim Sp . z o.o.zakup biletomatu8 815,0010 842,45OR.1333.5.2021umowa do 30.000 EUR
2021.09.132021.09.132021.10.22Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychPrzedsiębiorstwo Budownictwa Wodno - Melioracyjnego "EKOMEL" Piotr KawikModernizacja sieci deszczowych na ulicy Orzeszkowej9 130,9311 231,04RI.272.69.2021umowa do 30.000 EUR
2021.09.162021.09.162021.10.30Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznych"REM - BUD" Henryk GrzymskiPrzebudowa sieci kanalizacji deszczowych na targowisku miejskim w Trzciance10 724,6013 191,26RI.272.70.2021umowa do 30.000 EUR
2021.10.072021.10.072021.12.31Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychFirma Drogowo-Mostowa BETONTRYSKRemonty cząstkowe dróg gminnych16 260,1620 000,00RI.272.82.2021.PSumowa zlecenie
2021.10.082021.10.082021.10.25Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychBiuro Inżynierii Lądowej Eurostrada Rufin JarkaOpracowanie koncepcji i programu funkcjonalno Użytkowego dla poprawy bezpieczeństawa na przejściach dla pieszych18 000,0022 140,00RPI.272.83.2021.PSzlecenie
2021.10.082021.10.082021.12.08Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychFirma Handlowo-Usługowa Idalia JaworskaBudowa drogi dojazdowej do wsi Przyłęki228 000,00280 440,00RI.272.81.2021.PSumowa powyżej 30.000 EUR
2021.10.142021.10.142021.12.10Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychUsługi Budowlane Zdzisław KasprzykModernizacja lokalu mieszkalnego komunalnego w Trzciance przy ul. Sikorskiego 62/321 771,6723 513,40RI.272.87.2021.ARumowa do 30.000 EUR
2021.10.142021.10.142021.12.24Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychGRUPA PLAYTIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄBudowa placu zabaw, strefy gier i siłowni zewnętrznej w Siedlisku85 365,85105 000,00RI.272.76.2021.MM1umowa do 30.000 EUR
2021.10.152021.10.152021.11.30Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychFIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA "HURT-POL" Małgorzata KluźWykonanie nowej posadzki wraz z warstwami podposadzkowymi oraz roboty rozbiórkowe istniejącej podłogi sali wiejskiej w Niekursku61 000,0073 030,00RI.272.86.2021.MM1umowa do 30.000 EUR
2021.10.182021.10.182021.11.22Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychE-RENT Mariusz DrasikWykonanie przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej budynku sali wiejskiej w Białej przy ul. Zamkowej 2932 437,5839 898,22RI.272.84.2021umowa do 30.000 EUR
2021.10.202021.10.202021.12.10Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychUsługi Budowlane Zdzisław KasprzykWykonanie nowego chodnika w Pokrzywnie23 653,2829 093,53RI.272.90.2021.ARumowa do 30.000 EUR
2021.10.212021.10.212021.12.28Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychPrzedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "JKS" Jan SzajukBudowa oświetlenia - przebudowa111 957,00137 707,11RI.272.88.21umowa powyżej 30.000 EUR
2021.10.252021.10.252021.11.30Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychRAMO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKontrola roczna gazowa budynków i lokali komunalnych14 230,0017 502,90RI.272.94.2021.ARumowa do 30.000 EUR
2021.10.252021.10.252021.12.15Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychBaHECo Sp. z o.o.Opracowanie projektu przebudowy jezdni oraz chodnika - ul. Staszica w m. Trzcianka15 000,0018 450,00RI.272.96.2021.KS
2021.10.282021.10.282021.12.27Urząd Miejski TrzciankiReferat Organizacyjny i Spraw ObywatelskichPROFESMEB meble biurowe S.C.zakup regałów przesuwnych do składu chronologicznego22 680,0027 896,40OR.2600.2.2021.MRumowa do 30.000 EUR
2021.10.292021.10.292021.12.30Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychUsługi Budowlane Zdzisław KasprzykModernizacja lokalu mieszkalnego komunalnego w Trzciance przy ul. Koszykowej 1/19 333,1810 079,83RI.272.97.2021.ARumowa do 30.000 EUR
2021.10.292021.10.292022.03.15Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychE-RENT Mariusz DrasikZbiornik bezodpływowy dla budynku szkoły w Siedlisku108 127,51132 996,84RI.272.93.2021umowa do 30.000 EUR
2021.11.052021.11.052021.12.06Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychFirma Handlowo Usługowa Idalia Jaworskabudowa dróg na osiedlu XXX-lecia w Trzciance59 500,0073 185,00RPI.272.99.2021 PSzlecenie
2021.11.172021.11.172021.12.07Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychGRUPA-JAWORSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄRemont nawierzchni drogi gruntowej zlokalizowanej w m. Górnica78 800,0096 924,00RI.272.102.2021.KS
2021.11.182021.11.182021.12.31Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznych"REM - BUD" Henryk GrzymskiModernizacja sali wiejskiej w Białej - etap I kotłownia95 580,15117 563,58RI.272.101.2021.MM1umowa do 30.000 EUR
2021.11.182021.11.182022.03.31Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznych"REM - BUD" Henryk GrzymskiModernizacja lokalu mieszkalnego komunalnego Trzcianka ul. Chełmońskiego 4/2108 136,27116 787,17RI.272.100.2021.ARumowa do 30.000 EUR
2021.11.222021.11.222021.12.30Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychUsługi Budowlane Zdzisław KasprzykModernizacja lokalu mieszkalnego komunalnego w Trzciance przy ul. Żeromskiego 32/124 560,0626 524,86RI.272.105.2021.ARumowa do 30.000 EUR
2021.11.242022.01.012022.12.31Urząd Miejski TrzciankiReferat Organizacyjny i Spraw ObywatelskichOpen Nexus Sp. z o.o.platforma zakupowa8 744,0010 755,12PRO/1674/10/2021umowa do 30.000 EUR
2021.11.252021.11.252021.12.31Urząd Miejski TrzciankiReferat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich"I MEDIA" Joanna Sawickazakup i dostawa infokiosku22 670,0027 884,10OR.8141.19.2021
2021.11.252021.11.252021.12.06Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychGrupa-Jaworski sp. z o.o.Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Rudka286 900,00352 887,00RI.272.106.2021 PSumowa powyżej 30.000 EUR
2021.12.082021.12.082021.12.21Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychGrupa Jaworski Sp. z o.o.Wbudowanie tłucznia na terenie gminy Trzcianka10 813,0113 300,00RI.272.112.2021 PSzlecenie
2021.12.082021.12.082021.12.21Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychGrupa Jaworski Sp. z o.o.Wbudowanie tłucznia kamiennego na terenie miasta Trzcianki30 000,0036 900,00RI.272.111.2021.PSzlecenie
2021.12.102021.12.102021.12.15Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznych"ASTA-BUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPrzebudowa ulicy Krętej - roboty dodatkowe126 754,15155 907,60Aneks nr 1 do RI.272.50.2021umowa powyżej 30.000 EUR
2021.12.152021.12.152022.09.15Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychRoboty Drogowo-Budowlane Jacek KarpinskiPoprawa bezpieczeństwa dziesi i młodzieży poprzez budowę wyniesionego przejścia dla pieszych przy SP nr w Trzciance87 011,03107 023,57RI.272.116.2021umowa do 30.000 EUR
2021.12.152021.12.152022.09.15Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychRoboty Drogowo-Budowlane Jacek KarpinskiPoprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę wyniesionego przejścia dla pieszych w ul. Mickiewicza w Trzciance89 154,38109 659,89RI.272.115.2021umowa do 30.000 EUR
2021.12.172021.12.172022.01.31Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychBaHECo Sp. z o.o.Opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania ulic Wieleńskiej, Staszica i Akacjowej w Trzciance6 000,007 380,00RI.272.123.2021.KSumowa do 30.000 EUR
2021.12.202021.12.202021.12.27Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychFirma Handlowo-UsługowaPrzebudowa dróg na osiedlu 30-lecia w Trzciance25 203,2531 000,00RI.272.125.2021PSzlecenie
2021.12.212022.01.012023.01.30Urząd Miejski TrzciankiReferat Ochrony ŚrodowiskaFUNDACJA "ZAWSZE RAZEM"Fundacja ZAWSZE RAZEM utrzymanie zwierzat w schronisku145 674,80179 180,00OŚ.272.16.2021
2021.12.222021.12.222021.12.27Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznych"PAEL-PROJEKT", JAROSŁAW PAŁASZPT oświetlenia ul. Staszica11 500,0014 145,00RI.272.128.2021umowa do 30.000 EUR
2021.12.222021.12.222021.12.29Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychGRUPA-JAWORSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄRemont drogi gruntowej w Górnicy - kontynuacja111 788,62137 500,00RI.272.127.2021.KS
2021.12.222022.01.032022.12.31Urząd Miejski TrzciankiBiuro Rozwoju OświatyUSŁUGI TRANSPORTOWE M.K. KRUGER EWELINA ŚREDNICKADOWÓZ UCZNIÓW DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ NA TERENIE GMINY TRZCIANKA274 395,37296 347,00RO.272.1.2021.GZumowa powyżej 30.000 EUR
2021.12.232021.12.232022.01.31Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychCURULIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPrzygotowanie analizy przedrealizacyjnej dla budowy basenu24 650,0030 319,50umowa do 30.000 EUR
2021.12.272022.01.012022.12.31Urząd Miejski TrzciankiReferat Organizacyjny i Spraw ObywatelskichRADIX Sp. z o.o.opieka autorska programów RADIX27 575,5933 917,97umowa do 30.000 EUR
2021.12.282022.01.012022.12.31Urząd Miejski TrzciankiReferat Organizacyjny i Spraw ObywatelskichBLACLINE S.C.zakup tonerów6 020,007 404,60OR.2600.4.2021umowa do 30.000 EUR
2021.12.282022.01.012022.12.31Urząd Miejski TrzciankiUSŁUGI U SZWAGRA - Radosław StrzeleckiWywóz nieczystości płynnych 2022 r.22 213,8227 323,00RI.272.129.2021.ARumowa do 30.000 EUR
2021.12.282022.01.012022.12.31Urząd Miejski TrzciankiReferat Organizacyjny i Spraw ObywatelskichPrzedsiębiorstwo Handlowe ALFA Tomaszzakup art. biurowych31 681,3038 968,00OR.2600.3.2021umowa do 30.000 EUR
2021.12.282022.02.012023.12.31Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychTRZCIANECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄZarządzanie zasobem komunalnym800 660,03802 160,00RI.272.131.2021.ARumowa powyżej 30.000 EUR
2021.12.292022.01.012022.12.31Urząd Miejski TrzciankiReferat Organizacyjny i Spraw ObywatelskichSTACJA PALIW "BP TRZCIANKA" S.C. ADAM WOJNICKI, RADOSŁAW WIZAOSP dostawa paliwa GT 202220 325,2025 000,00RI.272.132.2021
2021.12.292022.01.012023.01.10Urząd Miejski TrzciankiReferat Ochrony ŚrodowiskaPrzedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Budowlanych "KOMBUD" Sp. z o.o.odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców7 948 510,008 584 390,80OŚ.272.17.2021umowa powyżej 30.000 EUR
2021.12.302022.01.012022.12.31Urząd Miejski TrzciankiReferat Promocji, Kultury i SportuKOMBUDwywóz śmieci20 240,0022 000,00OŚ.272.18.2021umowa zlecenie
2021.12.302022.01.012022.01.05Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychAGROLIDER Łukasz BiałoskórskiDostawa pelletu SYLVA do budynków komunalnych28 841,4635 475,00RI.272.133.2021.ARumowa do 30.000 EUR
2021.12.302021.01.012022.12.31Urząd Miejski TrzciankiPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH I BUDOWLANYCH "KOMBUD"oczyszczanie miasta oraz odbiór odpadów941 951,311 017 307,41OŚ.272.18.2021umowa powyżej 30.000 EUR
2022.01.012023.12.31Urząd Miejski TrzciankiReferat Organizacyjny i Spraw ObywatelskichBoxTime Sp z o.o.serwis opłatomatu13 716,0016 870,68
2022.01.032022.01.012022.12.31Urząd Miejski TrzciankiPrzedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "SISKO" Jarosław KołodziejczykObsługa kotłowni gazowych15 940,0019 606,20RI.272.134.2021.ARumowa do 30.000 EUR
2022.01.032022.01.012022.12.31Urząd Miejski TrzciankiRZEMIEŚLNICZY ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH Dominik RogoszCzyszczenie i kontrola przewodów kominowych24 705,0030 387,15RI.272.130.2021.ARumowa do 30.000 EUR
2022.01.032022.01.032022.12.31Urząd Miejski TrzciankiReferat Ochrony ŚrodowiskaZAKŁAD INŻYNIERII KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W TRZCIANCEporozumienie, zarządzanie składowiskiem 202257 960,0063 000,00
2022.01.042022.01.012022.12.31Urząd Miejski TrzciankiReferat Organizacyjny i Spraw ObywatelskichKANCELARIA Dr BARTOSZ MENDYKumowa na pełnienie funkcji IOD5 280,006 494,40umowa do 30.000 EUR
2022.01.052022.01.052022.12.31Urząd Miejski TrzciankiReferat Organizacyjny i Spraw ObywatelskichMichał Birula Kancelaria Prawnaobsługa prawna 202269 600,0085 608,00OR.272.1.2022umowa do 30.000 EUR
2022.01.182022.01.182022.01.28Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychINSTALACJE ANDRZEJ KRAIŃSKIWymiana instalacji wodociągowej Nowa Wieś 375 477,496 737,31RI.272.3.2022.ARumowa do 30.000 EUR
2022.01.202022.01.202022.12.31Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznych"VOBEMA POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWykonanie oznakowania poziomego na drogach na terenie gminy Trzcianka28 455,2835 000,00RI.272.4.2022.KSumowa do 30.000 EUR
2022.01.212022.01.212023.01.31Urząd Miejski TrzciankiReferat Organizacyjny i Spraw ObywatelskichRADIX Sp. z o.o.zakup systemów RADIX25 074,5630 841,71umowa do 30.000 EUR
2022.01.242022.01.242022.11.30Urząd Miejski TrzciankiReferat Ochrony ŚrodowiskaGabinet Weterynaryjny, Biernacka Monikasterylizacja i czipowanie kotów i psów6 384,806 940,00OŚ.272.1.2022umowa do 30.000 EUR
2022.01.262022.01.262022.01.31Urząd Miejski TrzciankiReferat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich"FIRE-MAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄprzegląd zestawu hydraulicznego13 370,1013 370,10OR.5543.2.2022.MWzlecenie
2022.01.282022.01.012022.12.31Urząd Miejski TrzciankiReferat Promocji, Kultury i SportuTrzcianeckie Towarzystwo Użytkowników Kablowej Sieci Telewizyjnejprodukcja i emisja materiałów filmowych na antenie TVL 23 203,9530 135,00RPK.032.5.2022umowa zlecenie
2022.01.282022.01.282022.05.15Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznych"BRZECHWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWABudowa drewnianej wiaty rekreacyjnej w Wapniarni III60 959,4774 980,15RI.272.9.2021.MM1umowa do 30.000 EUR
2022.02.162022.02.162022.05.30Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychBaHECo Sp. z o.o.OPracowanie projektów technicznych przebudowy ulic Herberta, Sienkiewicza, Skłodowskiej-Curie, Batorego,Chrobrego24 600,0030 258,00RI.272.12.2022 PSumowa do 30.000 EUR
2022.03.032022.03.032022.12.03Urząd Miejski TrzciankiReferat planowania i gospodarki nieruchomościamiSTUDIO PROJEKTOWE MIROSŁAWA MAĆKOWIAK-DŁUGOSZOpracowanie mpzp miasta Trzcianki w rejonie ulic: Sadowej i Ogrodowej27 000,0027 000,00RPN.272.4.2022.MMumowa do 130 000 zł netto
2022.03.162022.03.162022.10.31Urząd Miejski TrzciankiReferat Promocji, Kultury i SportuGARTENBRUKpielęgnacja boisk sportowy OSIR i systemu nawadniającego 70 000,0075 600,00RPK.272.3.2022umowa zlecenie
2022.03.162022.03.162022.12.31Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychPPUH SPEC Przemysław SzczepańskiProfilowanie dróg gminnych137 138,37168 680,20RI.272.18.2022 PSumowa powyżej 130 000 zł netto
2022.03.212022.03.212025.12.31Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychVOLTRA ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄzakup grupowy energii elektrycznej13 500,0016 605,00RI.7021.15.2022.ARumowa do 130 000 zł netto
2022.03.282022.03.282022.04.29Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychUsługi Budowlane Zdzisław KasprzykModernizacja lokalu mieszkalnego komunalnego w Trzciance przy ul. Wita Stwosza 7/464 341,7769 489,11RI.272.37.2022.ARumowa do 130 000 zł netto
2022.03.282022.03.282022.04.29Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychUsługi Budowlane Zdzisław KasprzykModernizacja lokalu mieszkalnego komunalnego w Trzciance przy ul. 27 Stycznia 5/669 426,7274 980,86RI.272.36.2022.ARumowa do 130 000 zł netto
2022.03.282022.03.282022.04.24Urząd Miejski TrzciankiReferat Organizacyjny i Spraw ObywatelskichCortland Sp. z o.o.zakup tabletów Apple iPad140 149,00172 383,27umowa do 30.000 EUR
2022.03.292022.03.152023.03.14Urząd Miejski TrzciankiReferat Organizacyjny i Spraw ObywatelskichVULCAN Sp. z o.o.umowa licencyjna VULCAN9 162,6011 270,00umowa do 30.000 EUR
2022.03.302022.03.302022.09.30Urząd Miejski TrzciankiReferat Promocji, Kultury i SportuWC SerwisTOI TOI na kąpieliskach7 129,087 749,00s2108409umowa do 30.000 EUR
2022.04.042022.04.042022.11.04Urząd Miejski TrzciankiReferat planowania i gospodarki nieruchomościamiDOROTA FRYNDT-HAŁABURDZIN "KONTRA" PLANOWANIE PRZESTRZENNEopracowanie projektu mpzp w obrębie geodezyjnym Trzcianka, rejon jeziora Sarcz10 000,0012 300,00RPN.272.2.2022.MMumowa do 130 000 zł netto
2022.04.042022.05.302022.09.30Urząd Miejski TrzciankiReferat Promocji, Kultury i SportuEKO GARDEN Daniel JARZYNIEWSKIkoszenie parku leśnego15 301,4416 632,00RPK.032.6.2022umowa do 30.000 EUR
2022.04.052022.04.052022.08.30Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychBaHECo Sp. z o.o.Projket techniczny przebudowy drogi w Runowie13 300,0016 359,00RI.272.45.2022 PSumowa do 30.000 EUR
2022.04.082022.04.082022.04.29Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznych"REM - BUD" Henryk GrzymskiModernizacja lokalu mieszkalnego komunalnego Trzcianka ul. Kręta 1B/2109 573,69118 339,59RI.272.48.2022umowa do 130 000 zł netto
2022.04.122022.04.122022.05.20Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychUsługi Budowlane Zdzisław KasprzykModernizacja lokalu mieszkalnego komunalnego w Trzciance przy ul. Dąbrowskiego 60A/260 773,8965 635,80RI.272.50.2022.ARumowa do 130 000 zł netto
2022.04.132022.04.132022.12.20Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychDenDroGIS Marcin BatkoPT ul. Malinowa58 900,0058 900,00RI.272.46.2022.MM1umowa do 30.000 EUR
2022.04.132022.04.132022.06.30Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychGRUPA PLAYTIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄBudowa ekologiczno-edukacyjnego placu zabaw przy GP1 w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego67 154,4782 600,00RI.272.49.2022.MMumowa do 30.000 EUR
2022.04.132022.04.132023.02.28Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznych"KOSZTORYSOWANIE I PROJEKTOWANIE K. PISAREK" Krystyna PisarekOpracowanie dokumentacji technicznej na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Trzciance125 000,00125 000,00RI.272.34.2022.ARumowa do 130 000 zł netto
2022.04.142022.04.142022.09.30Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychPRACOWNIA PROJEKTOWO-INŻYNIERSKA EUROPROJEKT Dr inż. EWA PIĄTEK-SIEREKOpracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku komunalnego ul.Żeromskiego 10A w Trzciance25 000,0030 750,00RI.272.52.2022.PR
2022.04.142022.04.142022.08.14Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznych"ASTA-BUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPrzebudowa ulicy Staszica1 222 874,531 504 135,67RI.272.51.2022.RZumowa powyżej 130 000 zł netto
2022.04.152022.04.152022.12.31Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychELECTROMA Paweł MasyraObsługa serwisowa oświetlenia Placu Pocztowego i targowiska miejskiego7 650,009 409,50RI.272.53.2022.PR
2022.04.202022.04.202022.05.31Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychMM2021 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWiata przystankowa7 317,079 000,00RI.272.55.2022.PR
2022.04.212022.03.012022.12.31Urząd Miejski TrzciankiReferat planowania i gospodarki nieruchomościamiObsługa Nieruchomości i Budownictwa DOR-BUD Jerzy Murias”wyceny nieruchomości25 000,0025 000,00RGK.272.6.2022.MBumowa do 30.000 EUR
2022.04.212022.02.012022.12.31Urząd Miejski TrzciankiReferat planowania i gospodarki nieruchomościamiBiuro Usług Geodezyjnych„GEOTEAM” s. c. K. Błaszczuk, K. Wolski, Z. Żytlińskiusługi geodezyjne30 000,0030 000,00RPN.272.7.2022.MBumowa do 30.000 EUR
2022.04.212022.04.212022.11.30Urząd Miejski TrzciankiReferat Ochrony ŚrodowiskaRejonowy Związek Spółek Wodnych w Trzciancedotacja celowa na wykonanie robót konserwacyjnych urządzeń wodno -melioracyjnych40 000,0040 000,00OŚ.6343.3.2022.JKumowa dotacja
2022.04.212022.04.212022.05.20Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznych"REM - BUD" Henryk GrzymskiModernizacja lokalu mieszkalnego komunalnego Trzcianka ul. Kręta 1B/478 752,9485 053,18RI.272.57.2022.ARumowa do 130 000 zł netto
2022.04.262022.04.272022.05.31Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychFULO GRUPA BAGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPiłkochwyty 2x10m5 609,766 900,00RI.272.59.2022.PR
2022.04.282022.04.282022.07.15Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychElektro - Instal Krzysztof SzajukPrzebudowa złącza kablowego na działce nr 472/3 w Straduniu7 073,178 700,00RI.272.61.2022.PR
2022.04.292022.04.292022.07.29Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznych"REM - BUD" Henryk GrzymskiModernizacja sali wiejskiej w Białej - etap II89 058,65109 542,14RI.272.60.2022.MM1umowa do 130 000 zł netto
2022.05.052022.05.052022.12.31Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychZakład Usług Komunalnych Juliusz, Roman Pilarski s.c.Remont cząstkowy dróg32 032,5239 400,00RI.272.63.2022.PSumowa do 30.000 EUR
2022.05.052022.05.052022.12.31Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychPPHU SPEC Przemysław SzczepańskiProfilowanie dróg gminnych40 650,4150 000,00RI.2727.62.2022 PSumowa do 30.000 EUR
2022.05.062022.05.062022.07.15Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychElektro - Instal Krzysztof SzajukMontaż lamp oświetlenia zewnętrznego na boisku w Straduniu27 642,2834 000,00RI.272.64.2022.PR
2022.05.062022.05.062022.12.06Urząd Miejski TrzciankiReferat Ochrony Środowiska„ZULIT” PPHU Roman Jopek, ,pielęgnacja drzewostanu74 660,0080 632,80OŚ.272.4.2022.AS1umowa powyżej 130 000 zł netto
2022.05.112022.05.112022.11.30Urząd Miejski TrzciankiReferat Ochrony ŚrodowiskaWC Serwis Sp. z o.o. S.kwynajem przenośnych kabin taoaletowych6 200,066 739,202600.5.2022.MK
2022.05.172022.06.062023.06.06Urząd Miejski TrzciankiReferat Organizacyjny i Spraw ObywatelskichMWC Sp. z.o.ozakup systemu do obsługi Rady Miejskiej126 185,25155 207,86umowa powyżej 130 000 zł netto
2022.05.242022.05.242022.06.20Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychPrzedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "SISKO" Jarosław KołodziejczykKlimatyzacja poddasze budynek UM18 308,7622 519,77RI.272.65.2022.PR
2022.05.252022.06.152022.08.31Urząd Miejski TrzciankiReferat Promocji, Kultury i SportuWodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Woj. Wlkp. Oddział Miejsko-Powiatowy "Anioły" w TrzcianceKompleksowa obsługa ratownicza trzech kąpielisk sezonowych na terenie gminy Trzcianka oraz wodnego placu zabaw usytuowanego przy kapielisku Logo90 000,0090 000,00RPK.272.6.2022umowa do 30.000 EUR
2022.05.302022.05.302022.09.15Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychENEA OŚWIETLENIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄRozbudowa oświetlenia we wsi Straduń7 500,009 225,004373/OP/R4/2022/P
2022.05.302022.05.302022.08.26Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychUsługi Budowlane Zdzisław KasprzykWymiana instalacji elektrycznej w sali wiejskiej Wapniarnia I9 602,9111 811,58RI.272.66.2022.ARumowa do 130 000 zł netto
2022.05.302022.05.302022.08.26Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychUsługi Budowlane Zdzisław KasprzykPrace remontowe w sali wiejskiej Nowa Wieś12 498,8315 373,56RI.272.67.2022.ARumowa do 130 000 zł netto
2022.06.022022.06.022022.09.30Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychBiuro Usług Geodezyjnych "GEOTEAM" Kazimierz BłaszczukRealizacja zadania Trzcianka pd-mapy do celów projektowych38 000,0046 740,00RI.727.68.2022.RZ
2022.06.092022.07.042022.07.29Urząd Miejski TrzciankiReferat Finansowo - BudżetowyStowarzyszenie Oświatowe Wspierające Rozwój Dzieci i MłodzieżyGKRPA wypoczynek dzieci i młodzieży6 000,006 000,001/GKRPA/2022umowa dotacja
2022.06.222022.06.222022.07.17Urząd Miejski TrzciankiReferat Organizacyjny i Spraw ObywatelskichTRZCIANECKI KLUB KARATETrzcianecki Klub Karate wypoczynek letni6 000,006 000,00OR.525.2.2022
2022.06.232022.06.232023.01.30Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznych"KOSZTORYSOWANIE I PROJEKTOWANIE K. PISAREK" Krystyna PisarekNadzór inwestorski nad budową boiska w Białej28 000,0028 000,00RI.272.72.2022.RZ
2022.06.232022.06.232022.11.30Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznych"KOSZTORYSOWANIE I PROJEKTOWANIE K. PISAREK" Krystyna PisarekNadzór inwestorski nad budową boiska w Łomnicy30 000,0030 000,00RI.272.73.2022.RZumowa do 30.000 EUR
2022.06.232022.06.232022.11.30Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychZakład Usług Technicznych "PROSBED" s.c. Justyna MarkowiczNadzór inwestorski nad zadaniem ,,Rozbudowa drogi na os. Poniatowskiego w Trzciance i budowa kanalizacji deszczowej w rejonie os. Poniatowskiego"47 500,0058 425,00RI.272.70.2022.KSumowa do 130 000 zł netto
2022.06.272022.06.272022.10.27Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychGRUPA - JAWORSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄBudowa dróg i kanalizacji sanitarnej w Runowie478 861,79589 000,00RI.272.71.2022.PSumowa powyżej 130 000 zł netto
2022.06.282022.06.282022.08.30Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychM.P. PROJEKT MAREK PODHARSKIOpracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej dla budowy boiska we wsi Łomnica11 500,0014 145,00RI.272.74.2022.RZ
2022.06.282022.06.282022.07.31Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychZakład Usług Technicznych "PROSBED" s.c. Justyna MarkowiczBudowa infrastruktury technicznej Trzcianka pd opracowanie PFU branża sanitarna23 000,0028 290,00RI.272.75.2022.RZ
2022.06.302022.06.302022.12.31Urząd Miejski TrzciankiReferat Ochrony ŚrodowiskaARBOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄNasadzenia drzew i krzewów na terenie Gminy Trzcianka92 275,63100 299,60OŚ.272.6.2022.AS1
2022.07.012022.07.012022.12.15Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychENEA OŚWIETLENIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄRozbudowa oświetlenia we wsi Biała11 370,0013 985,104413/OP/R4/2022/P
2022.07.012022.07.012022.12.15Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychENEA OŚWIETLENIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄBudowa oświetlenia przejść dla pieszych na ulicy Sikorskiego39 000,0047 970,004439/OPR4/2022/P
2022.07.042022.07.042022.11.04Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychMAC-POL Usługi ziemne Maciej HelwichPrzebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Siedlisku - dz. nr 371201 626,02248 000,00RI.272.77.2022 PSumowa powyżej 130 000 zł netto
2022.07.042022.07.042022.11.04Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychMAC-POL Usługi ziemne Maciej HelwichPrzebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Siedlisku - działka nr 120364 959,35448 900,00RI.272.76.2022 PSumowa powyżej 130 000 zł netto
2022.07.122022.07.122022.07.31Urząd Miejski TrzciankiReferat Organizacyjny i Spraw ObywatelskichRADIX Sp. z o.o.zakup systemów z Pakietu Radix6 833,108 404,72umowa do 130 000 zł netto
2022.07.182022.07.202022.11.09Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznych"REM - BUD" Henryk GrzymskiTermomodernizacja budynku mieszkalnego w Trzciance przy ul. Sikorskiego 40606 000,00654 480,00RI.272.81.2022.ARumowa powyżej 130 000 zł netto
2022.07.182022.07.202022.11.09Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznych"REM - BUD" Henryk GrzymskiTermomodernizacja budynku mieszkalnego w Trzciance przy ul. Kopernika 9990 000,001 069 200,00RI.272.80.2022.ARumowa powyżej 130 000 zł netto
2022.07.212022.07.212022.08.31Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychROMAN PRYWEREK USŁUGI BUDOWLANO-WYKOŃCZENIOWE PRYWEREK ROMANRemont korytarza 1 piętra w Szkole Podstawowej nr w Trzciance305 798,62376 132,30RI.272.82.2022.PRumowa powyżej 130 000 zł netto
2022.07.222022.07.222023.06.22Urząd Miejski TrzciankiReferat planowania i gospodarki nieruchomościamiDOROTA FRYNDT-HAŁABURDZIN "KONTRA" PLANOWANIE PRZESTRZENNEOpracowanie projektu mpzp w obrębie geodezyjnym Trzcianka, rejon ulicy Gorzowskiej i Wincentego Witosa22 000,0027 060,00RPN.272.5.2022.KKumowa do 130 000 zł netto
2022.07.262022.07.262022.09.30Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznych"REM-BUD S.C." MICHAŁ I ROBERT GRZYMSCYRozbudowa cmentarza komunalnego o kolumbarium nr 2128 900,00158 547,00RI.272.85.2022.RZ
2022.07.272022.07.272022.09.23Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychMAC - POL USŁUGI ZIEMNE MACIEJ HELWICHRozbiórka budynków biblioteki i gospodarczego w Białej33 682,9341 430,00RI.272.84.2022.ARumowa do 130 000 zł netto
2022.07.282022.08.252022.08.25Urząd Miejski TrzciankiReferat Finansowo - BudżetowyPROMILER SP Z O.O.MOBILNY ALKOMAT16 063,1019 757,61umowa na usługi inne
2022.07.292022.07.292022.08.08Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychUsługi Budowlane Zdzisław KasprzykNaprawa przystanka przy OEE Rychlik10 259,8112 619,57RI.272.86.2022.PRumowa do 130 000 zł netto
2022.08.012022.08.012022.10.24Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychUsługi Budowlane Zdzisław KasprzykModernizacja dachu budynku komunalnego w Stobnie przy ul. Kasztanowej 31164 776,78202 675,44RI.272.87.2022.BMumowa powyżej 130 000 zł netto
2022.08.012022.08.012022.10.24Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychUsługi Budowlane Zdzisław KasprzykModernizacja dachu budynku komunalnego w Radolinie 24169 731,64208 769,92RI.272.89.2022.BMumowa powyżej 130 000 zł netto
2022.08.052022.08.052022.09.30Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychWINWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKontrola roczna i pięcioletnia budowlana11 781,0014 490,63RI.272.90.2022.ARumowa do 130 000 zł netto
2022.08.052022.08.052022.09.30Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychRAMO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKontrole roczne gazowe i instalacji ochrony środowiska, pięcioletnie sanitarne i elektryczne oraz pomiary elektryczne32 474,0039 943,02RI.272.91.2022.ARumowa do 130 000 zł netto
2022.08.082022.08.082022.11.30Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychENEA OŚWIETLENIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄRozbudowa oświetlenia w Siedlisku24 390,0029 999,704486/OP/R4/2022/P
2022.08.112022.08.112022.11.15Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychENEA OŚWIETLENIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄRozbudowa oświetlenia Niekursko16 000,0019 680,004570/OP/R4/2022/P
2022.08.112022.08.112022.11.15Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychENEA OŚWIETLENIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄRozbudowa oświetlenia Stobno20 180,0024 821,404569/OP/R4/2022/P
2022.08.162022.08.162022.09.30Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychUsługi Budowlane Zdzisław KasprzykZakup i dostawa urządzeń zabawowych i rekreacyjno-edukacyjnych na plac zabaw w Radolinie16 260,1620 000,00RI.272.93.2022.BMumowa do 130 000 zł netto
2022.08.172022.08.172022.09.13Urząd Miejski TrzciankiReferat Organizacyjny i Spraw ObywatelskichiCOD. pl Sp. z .o.o.dostawa sprzetu komputerowego oraz oprogramowania10 110,00124 354,23umowa do 130 000 zł netto
2022.08.172022.08.172022.10.31Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychMARBUD Mirosław PokrzywkaBudowa wiaty rekreacyjnej krytej strzechą w Radolinie52 845,5365 000,00RI.272.92.2022.BMumowa do 130 000 zł netto
2022.08.182022.08.182022.12.18Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychFIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA Idalia JaworskaRemont nawierzchni ulic dojazdowych: Herberta, Sienkiewicza, Skłodowskiej - Curie w Trzciance605 691,06745 000,00RI.272.88.2022.PSumowa powyżej 130 000 zł netto
2022.08.222022.08.222022.10.19Urząd Miejski TrzciankiReferat Promocji, Kultury i SportuSUNTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄzakup sprzetu komputerowego w ramach konkursu grantowego ,,Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR786 282,00967 126,86RPK.272.7.2022umowa powyżej 30.000 EUR
2022.08.292022.09.032023.06.23Urząd Miejski TrzciankiBiuro Rozwoju OświatyTAXI-ZBYCHU ZBIGNIEW KWIATKOWSKIDOWÓZ DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DO SZKOŁY5 400,005 400,00RO.4464.37.2022.GZumowa zlecenie
2022.08.292022.08.292022.10.28Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznych"Filkom" Marek JoachimiakDostawa i montaż urządzeń teletechnicznych na rozbudowywany plac zabaw w Radolinie17 000,0020 910,00RI.272.95.2022.BMzlecenie
2022.08.292022.08.292022.10.28Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychFIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA Idalia JaworskaWykonanie parkingu w ramach budowy dróg w Runowie20 668,4125 422,14RI.272.96.2022.KS
2022.08.292022.09.012023.08.31Urząd Miejski TrzciankiBiuro Rozwoju OświatyTAXI OSOBOWE SŁAWOMIR GOWORDOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA40 320,0040 320,00RO.4464.6.2022.GZumowa zlecenie
2022.08.302022.09.012022.09.29Urząd Miejski TrzciankiReferat Finansowo - BudżetowyFoster desingdzakup dostawa i montaż biurowych dla UM Trzcianki43 902,3553 999,89RI.272.97.2022umowa do 130 000 zł netto
2022.09.012022.09.012022.09.09Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznych"ASTA-BUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄWymiana uszkodzonych płyt granitowych na Placu Pocztowym w Trzciance10 000,0012 300,00RI.272.98.2022.KS
2022.09.062022.09.062022.11.10Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychRADI-BUD RADOSŁAW CZUKIEWSKIZielona Sala Wykładowa w Muzeum Ziemi Nadnoteckiej94 100,0094 100,00RI.272.99.2022.PRumowa do 130 000 zł netto
2022.09.062022.09.062022.12.15Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychFUH Idalia JaworskaRemont nawierzchni ulic dojazdowych : Chrobrego, Batorego w Trzciance283 333,33348 500,00RI.272.100.2022 PSumowa powyżej 130 000 zł netto
2022.09.122022.09.122022.11.30Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychPrzedsiębiorstwo Budownictwa Wodno - Melioracyjnego "EKOMEL" Piotr KawikRozbudowa sieci wodociągowe we wsi Łomnica68 000,0083 640,00RI.272.101.2022.RZ
2022.09.132022.09.132022.12.09Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychZakład Usług Technicznych Prosbed s.c.Opracowanie projektu kanalizacji deszczowej w ulicy Orzeszkowej w Trzciance16 260,1620 000,00RI.272.103.2022.PSumowa do 130 000 zł netto
2022.09.192022.09.192022.09.23Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychFHU CEZARY KUBERSKIZagospodarowanie terenów zieleni po budowie dróg przy ul. Dąbrówki i Staszica8 796,299 499,99RI.272.106.2022.RZumowa do 130 000 zł netto
2022.09.192022.09.192022.11.16Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznych"ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY", JACEK MICHALSKIKulisy Kultury - Remont sanitariatów i pomieszczeń zlokalizowanych w Niekursku w filii Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Trzciance186 200,00229 026,00RI.272.105.2022.PR
2022.09.202022.09.202022.10.14Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychAGROLIDER Łukasz BiałoskórskiDostawa pelletu PREMIUM82 944,70102 083,48RI.272.107.2022.BMumowa do 130 000 zł netto
2022.09.202022.09.202023.04.20Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznych'JĘDRAŚ PAWEŁ AGENCJA BUDOWLANA KALDO 'Opracowanie dokumentacji projektowej 2 bud. mieszkalnych Trzcianka ul. Powstańców Wielkopolskich185 000,00227 550,00RI.272.104.2022.ARumowa powyżej 130 000 zł netto
2022.09.212022.09.212022.11.07Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychMIKOŁAJ WIECZOREK MIKOŁAJ WIECZOREK P.P.H.U."MIKO"Remont drogi gruntowej nr G163075P w m. Nowa Wieś104 471,54128 500,00RI.272.102.2022.KSumowa do 130 000 zł netto
2022.10.032022.10.032022.11.25Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychUsługi Budowlane Zdzisław KasprzykWzmocnienie ściany szczytowej budynku sali wiejskiej w Białej45 424,7655 872,45RI.272.109.2022.ARumowa do 130 000 zł netto
2022.10.102022.10.102022.10.28Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznych"REM - BUD" Henryk GrzymskiModernizacja sali wiejskiej w Białej - roboty ziemne wokół budynku20 325,2025 000,00RI.272.111.2022.ARumowa do 130 000 zł netto
2022.10.102022.10.102022.12.15Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychElektro - Instal Krzysztof SzajukBudowa oświetlenia treningowego na terenie OSiR158 130,08194 500,00RI.272.110.2022.RZ
2022.10.112022.10.11Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychGRUPA - JAWORSKI Sp. z o.o.Wycinka drzew wraz z zagospodarowaniem terenu w rejonie jeziora Długie (Logo)67 012,7482 425,67RI.272.112.2022.KAumowa zlecenie
2022.10.112022.10.112023.01.11Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychGRUPA - JAWORSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄRozbudowa dróg na os. Poniatowskiego w Trzciance - płyty jomb1 135 000,001 396 050,00RI.272.108.2022.KSumowa powyżej 130 000 zł netto
2022.10.202022.10.202022.11.25Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychTRANSPORT CIĘŻAROWY I HANDEL Wacław BakinowskiRemont odcinka drogi gminnej nr 163054P w m. Biernatowo27 420,0033 726,60RI.272.114.2022.KSumowa do 130 000 zł netto
2022.10.202022.10.202022.11.25Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychTRANSPORT CIĘŻAROWY I HANDEL Wacław BakinowskiBudowa dróg w Runowie - remont odcinka drogi gminnej nr 163058P w m. Runowo42 590,0052 385,70RI.272.113.2022.KSumowa do 130 000 zł netto
2022.10.262022.10.262023.01.31Urząd Miejski TrzciankiBiuro Rozwoju OświatyBIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM KULTURY IM. KAZIMIERY IŁŁAKOWICZÓWNY W TRZCIANCEKupno samochodu i organizacja wydarzeń80 656,0080 656,002/2022
2022.11.022022.11.022022.12.30Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychENEA OŚWIETLENIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄUnowocześnienie oświetlenia100 000,00123 000,004804/OP/R4/2022/P
2022.11.032022.11.032022.12.15Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychMULTI-LIGHT ILUMINATION MARIUSZ FRĄTCZAKDekoracje świąteczne6 605,208 124,40RI.727.118.2022.RZ
2022.11.032022.11.03Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychPlanowanie Przestrzenne KONTRAOpracowanie koncepcji zagospodarowania terenu- utworzenie śródmiejskiego korytarza Zieleni Zielona Aleja Miłosza w Trzciance10 000,0012 300,00Ri.272.117.2022.KAzlecenie
2022.11.032022.11.032022.11.24Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychPrzedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "JKS" Jan SzajukKonserwacja sieci oświetlneiowych-wyłączenie10 420,0012 816,60RI.272.119.2022
2022.11.072022.11.072022.12.15Urząd Miejski TrzciankiReferat Promocji, Kultury i SportuMiejski Klub Sportowy Trzciankapromocja gminy poprzez sport5 000,005 000,00RPK.032.11.2022umowa zlecenie
2022.11.072022.11.072022.12.15Urząd Miejski TrzciankiReferat Promocji, Kultury i SportuMiejski Klub Sportowy Lubuszanin w Trzciancepromocja gminy poprzez sport20 000,0020 000,00RPK.032.10.2022umowa zlecenie
2022.11.082022.11.082022.12.01Urząd Miejski TrzciankiReferat Promocji, Kultury i SportuPRIMAR - IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄZakup i dostawa urządzeń peryferyjnych i akcesoriów w ramach konkursu grantowego ,,Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR"81 176,0099 846,48RI.271.128.2022umowa do 30.000 EUR
2022.11.082022.11.082022.12.31Urząd Miejski TrzciankiReferat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich"SKŁAD OPAŁU " FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA Marian Kurzakdystrybucja węgla preferencyjnego Kurzak203 252,03250 000,001/2022umowa na usługi inne
2022.11.082022.11.082024.04.08Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychPRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PIOTR DOMINICZAKOpracowanie PT pływalni w Trzciance239 000,00279 210,00RI.272.121.2022.RZumowa powyżej 130 000 zł netto
2022.11.102022.11.102022.12.15Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychBiuro Inżynierii Lądowej EurostradaAktualizacja dokumentacji technicznej na wjazd z projektowanej drogi gminnej na drogę 17810 000,0012 300,00RI.272.122.2022.RZzlecenie
2022.12.012022.12.012023.10.31Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychZakład Usług Technicznych Prosbed s.c.Sprawowanie nadzoru inwestorskiego- branża kanalizacyjna36 500,0044 895,00RI.272.131.2022.KAzlecenie
2022.12.012022.12.012022.12.31Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychElektrowniaPV Marcin OchraniakBudowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Łomnicy114 513,00140 850,99RI.272.129.2022.ARumowa do 130 000 zł netto
2022.12.062022.12.062023.10.03Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychInżynierii Lądowej EUROSTRADA Rufin JarkaOpracowanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na "Budowie drogi rowerowej wzdłuż ul. Ogrodowej w Trzciance104 000,00127 920,00RI.272.130.2022umowa do 130 000 zł netto
2022.12.132022.12.132022.12.31Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychPrzedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "SISKO" Jarosław KołodziejczykMontaż klimatyzacji na sali wiejskiej w Biernatowie7 321,409 005,32RI.272.134.2022.PR
2022.12.132022.12.162023.12.16Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychPrzedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "JKS" Jan SzajukKonserweacja sieci oświetleniowych stanowiących własność gminy na rok 202370 000,0086 100,00RI.272.132.2022.RZ
2022.12.162022.12.162022.12.31Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznych"REM - BUD" Henryk GrzymskiRoboty dodatkowe w ramach termomodernizacji budynku mieszkalnego w Trzciance przy ul. Sikorskiego 407 526,359 257,41RI.272.136.2022.ARumowa do 130 000 zł netto
2022.12.162022.12.162022.12.27Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychUsługi Budowlane Zdzisław KasprzykZagospodarowanie terenów zielonych14 430,8917 750,00RI.272.137.2022.BMumowa do 130 000 zł netto
2022.12.192022.12.192022.12.31Urząd Miejski TrzciankiReferat Promocji, Kultury i SportuIP-KOP Ireneusz Popczukzagospodarowanie boiska sportowego w Radolinie7 317,009 000,00RPK.2.2022umowa do 30.000 EUR
2022.12.222022.12.222022.12.31Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznych"REM - BUD" Henryk GrzymskiRemont schodów zewnętrznych terenowych przy Szkole Podstawowej w Łomnicy 76 967,778 570,36RI.272.140.2022.ARumowa do 130 000 zł netto
2022.12.222022.12.222022.12.31Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznych"REM - BUD" Henryk GrzymskiRoboty dodatkowe w ramach termomodernizacji budynku mieszkalnego w Trzciance przy ul. Kopernika 928 746,5735 358,28RI.272.139.2022.ARumowa do 130 000 zł netto
2022.12.232023.01.012023.12.31Urząd Miejski TrzciankiReferat Organizacyjny i Spraw ObywatelskichRADIX Sp. z o.o.opieka autorska nad systemami z pakietu RADIX34 932,2942 966,72umowa do 130 000 zł netto
2022.12.282022.12.282022.12.29Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychUSŁUGI BUDOWLANE Zdzisław Kasprzykwykonanie samoobsługowej stacji naprawy rowerów w obrębie drogi dla rowerów z Sarcza do Trzcianki28 450,9234 994,63RI.272.141.2022.KAumowa do 30.000 EUR

Deklaracja dostępności