ROK 2021 ROK 2022 ROK 2023

Urzędowy Rejestr Umów

Data zawarcia umowy
Data rozpoczęcia umowy
Data zakończenia umowy
Podmiot zawierający umowę (jednostka)
Komórka organizacyjna (wydział / referat)
Podmiot, z którym zawarto umowę (kontrahent)
Przedmiot umowy
Wartość netto
Wartość umowy
Numer umowy
Rodzaj umowy
Tryb zawarcia umowy
2024.01.042024.01.042024.04.302023 Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychRESEP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄDostawa i montaż lamp solarnych24 146,3429 700,00RI.272.2.2024.RZ
2024.01.112024.01.112024.11.302023 Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychDROGBIT GRZEGORZ PILUSZCZYKNadzór inwestorski branży drogowej nad budową drogi w strefie Trzcianka-południe52 908,3265 077,24RI.272.5.2024.RZ
2024.01.112024.01.112024.11.302023 Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH "PROSBED" S.C. BOGUSŁAWA BEDNARCZYK, JUSTYNA MARKOWICZNadzór inwestorski branży instalacyjnej nad budową drogi w strefie Trzcianka-Południe15 500,0019 065,00RI.272.4.2024.RZ
2024.01.302024.01.302024.12.312023 Urząd Miejski TrzciankiReferat inwestycji i środków zewnętrznychFHU CEZARY KUBERSKIUtrzymanie oznakowania pionowego23 666,6729 110,00RI.272.9.2024.KSumowa do 130 000 zł netto

Deklaracja dostępności