STRONA GŁÓWNA

Urzędowy Rejestr Umów 2021

Data zawarcia umowy
Data rozpoczęcia umowy
Data zakończenia umowy
Komórka organizacyjna (wydział / referat)
Podmiot, z którym zawarto umowę (kontrahent)
Przedmiot umowy
Wartość netto
Wartość umowy
2021.09.022021.09.022021.10.04Referat inwestycji i środków zewnętrznych"KOSZTORYSOWANIE I PROJEKTOWANIE K. PISAREK" Krystyna PisarekOpracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla boiska w Łomnicy16 500,0016 500,00
2021.09.022021.09.022021.09.30Referat inwestycji i środków zewnętrznych"PAEL-PROJEKT", JAROSŁAW PAŁASZPrzebudowa oświetlenia ulicznego - opracowanie dokumentacji technicznej12 000,0014 760,00
2021.09.022021.09.022021.09.30Referat inwestycji i środków zewnętrznychFIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA Idalia JaworskaBudowa dodatkowego ogrodzenia9 100,0011 193,00
2021.09.022021.09.022021.12.31Referat inwestycji i środków zewnętrznychGMINA TRZCIANKAPrzebudowa kotłowni zasilanej kotłem węglowym o mocy 73 kW na kotłownię zasilaną kotłem na biomasę o mocy 75 kW wraz z wymianą instalacji c.o. w budynku mieszkalno-oświatowym w Stobnie130 868,25160 967,95
2021.09.022021.09.022021.12.31Referat inwestycji i środków zewnętrznychPRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE - DAMIAN WIECZOREKPrzebudowa kotłowni zasilanej kotłem węglowym o mocy 60kW na kotłownię zasilaną kotłem na biomasę o mocy 75kW wraz z wymianą instalacji c.o. w budynku mieszkalno-oświatowym w Nowej Wsi184 386,86226 795,84
2021.09.062021.09.062021.10.26Referat inwestycji i środków zewnętrznych"REM - BUD" Henryk GrzymskiRozbudowa cmentarza - kolumbarium97 500,00119 925,00
2021.09.102021.09.102021.10.10Referat Organizacyjny i Spraw ObywatelskichAlltrim Sp . z o.o.zakup biletomatu8 815,0010 842,45
2021.09.132021.09.132021.10.22Referat inwestycji i środków zewnętrznychPrzedsiębiorstwo Budownictwa Wodno - Melioracyjnego "EKOMEL" Piotr KawikModernizacja sieci deszczowych na ulicy Orzeszkowej9 130,9311 231,04
2021.09.162021.09.162021.10.30Referat inwestycji i środków zewnętrznych"REM - BUD" Henryk GrzymskiPrzebudowa sieci kanalizacji deszczowych na targowisku miejskim w Trzciance10 724,6013 191,26
2021.10.072021.10.072021.12.31Referat inwestycji i środków zewnętrznychFirma Drogowo-Mostowa BETONTRYSKRemonty cząstkowe dróg gminnych16 260,1620 000,00
2021.10.082021.10.082021.10.25Referat inwestycji i środków zewnętrznychBiuro Inżynierii Lądowej Eurostrada Rufin JarkaOpracowanie koncepcji i programu funkcjonalno Użytkowego dla poprawy bezpieczeństawa na przejściach dla pieszych18 000,0022 140,00
2021.10.082021.10.082021.12.08Referat inwestycji i środków zewnętrznychFirma Handlowo-Usługowa Idalia JaworskaBudowa drogi dojazdowej do wsi Przyłęki228 000,00280 440,00
2021.10.142021.10.142021.12.24Referat inwestycji i środków zewnętrznychGRUPA PLAYTIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄBudowa placu zabaw, strefy gier i siłowni zewnętrznej w Siedlisku85 365,85105 000,00
2021.10.142021.10.142021.12.10Referat inwestycji i środków zewnętrznychUsługi Budowlane Zdzisław KasprzykModernizacja lokalu mieszkalnego komunalnego w Trzciance przy ul. Sikorskiego 62/321 771,6723 513,40
2021.10.152021.10.152021.11.30Referat inwestycji i środków zewnętrznychFIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA "HURT-POL" Małgorzata KluźWykonanie nowej posadzki wraz z warstwami podposadzkowymi oraz roboty rozbiórkowe istniejącej podłogi sali wiejskiej w Niekursku61 000,0073 030,00
2021.10.182021.10.182021.11.22Referat inwestycji i środków zewnętrznychE-RENT Mariusz DrasikWykonanie przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej budynku sali wiejskiej w Białej przy ul. Zamkowej 2932 437,5839 898,22
2021.10.202021.10.202021.12.10Referat inwestycji i środków zewnętrznychUsługi Budowlane Zdzisław KasprzykWykonanie nowego chodnika w Pokrzywnie23 653,2829 093,53
2021.10.212021.10.212021.12.28Referat inwestycji i środków zewnętrznychPrzedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "JKS" Jan SzajukBudowa oświetlenia - przebudowa111 957,00137 707,11
2021.10.252021.10.252021.12.15Referat inwestycji i środków zewnętrznychBaHECo Sp. z o.o.Opracowanie projektu przebudowy jezdni oraz chodnika - ul. Staszica w m. Trzcianka15 000,0018 450,00
2021.10.252021.10.252021.11.30Referat inwestycji i środków zewnętrznychRAMO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKontrola roczna gazowa budynków i lokali komunalnych14 230,0017 502,90
2021.10.282021.10.282021.12.27Referat Organizacyjny i Spraw ObywatelskichPROFESMEB meble biurowe S.C.zakup regałów przesuwnych do składu chronologicznego22 680,0027 896,40
2021.10.292021.10.292022.03.15Referat inwestycji i środków zewnętrznychE-RENT Mariusz DrasikZbiornik bezodpływowy dla budynku szkoły w Siedlisku108 127,51132 996,84
2021.10.292021.10.292021.12.30Referat inwestycji i środków zewnętrznychUsługi Budowlane Zdzisław KasprzykModernizacja lokalu mieszkalnego komunalnego w Trzciance przy ul. Koszykowej 1/19 333,1810 079,83
2021.11.052021.11.052021.12.06Referat inwestycji i środków zewnętrznychFirma Handlowo Usługowa Idalia Jaworskabudowa dróg na osiedlu XXX-lecia w Trzciance59 500,0073 185,00
2021.11.172021.11.172021.12.07Referat inwestycji i środków zewnętrznychGRUPA-JAWORSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄRemont nawierzchni drogi gruntowej zlokalizowanej w m. Górnica78 800,0096 924,00
2021.11.182021.11.182021.12.31Referat inwestycji i środków zewnętrznych"REM - BUD" Henryk GrzymskiModernizacja sali wiejskiej w Białej - etap I kotłownia95 580,15117 563,58
2021.11.182021.11.182022.03.31Referat inwestycji i środków zewnętrznych"REM - BUD" Henryk GrzymskiModernizacja lokalu mieszkalnego komunalnego Trzcianka ul. Chełmońskiego 4/2108 136,27116 787,17
2021.11.222021.11.222021.12.30Referat inwestycji i środków zewnętrznychUsługi Budowlane Zdzisław KasprzykModernizacja lokalu mieszkalnego komunalnego w Trzciance przy ul. Żeromskiego 32/124 560,0626 524,86
2021.11.242022.01.012022.12.31Referat Organizacyjny i Spraw ObywatelskichOpen Nexus Sp. z o.o.platforma zakupowa8 744,0010 755,12
2021.11.252021.11.252021.12.31Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich"I MEDIA" Joanna Sawickazakup i dostawa infokiosku22 670,0027 884,10
2021.11.252021.11.252021.12.06Referat inwestycji i środków zewnętrznychGrupa-Jaworski sp. z o.o.Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Rudka286 900,00352 887,00
2021.12.082021.12.082021.12.21Referat inwestycji i środków zewnętrznychGrupa Jaworski Sp. z o.o.Wbudowanie tłucznia kamiennego na terenie miasta Trzcianki30 000,0036 900,00
2021.12.082021.12.082021.12.21Referat inwestycji i środków zewnętrznychGrupa Jaworski Sp. z o.o.Wbudowanie tłucznia na terenie gminy Trzcianka10 813,0113 300,00
2021.12.102021.12.102021.12.15Referat inwestycji i środków zewnętrznych"ASTA-BUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPrzebudowa ulicy Krętej - roboty dodatkowe126 754,15155 907,60
2021.12.152021.12.152022.09.15Referat inwestycji i środków zewnętrznychRoboty Drogowo-Budowlane Jacek KarpinskiPoprawa bezpieczeństwa dziesi i młodzieży poprzez budowę wyniesionego przejścia dla pieszych przy SP nr w Trzciance87 011,03107 023,57
2021.12.152021.12.152022.09.15Referat inwestycji i środków zewnętrznychRoboty Drogowo-Budowlane Jacek KarpinskiPoprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę wyniesionego przejścia dla pieszych w ul. Mickiewicza w Trzciance89 154,38109 659,89
2021.12.172021.12.172022.01.31Referat inwestycji i środków zewnętrznychBaHECo Sp. z o.o.Opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania ulic Wieleńskiej, Staszica i Akacjowej w Trzciance6 000,007 380,00
2021.12.202021.12.202021.12.27Referat inwestycji i środków zewnętrznychFirma Handlowo-UsługowaPrzebudowa dróg na osiedlu 30-lecia w Trzciance25 203,2531 000,00
2021.12.212022.01.012023.01.30Referat Ochrony ŚrodowiskaFUNDACJA "ZAWSZE RAZEM"Fundacja ZAWSZE RAZEM utrzymanie zwierzat w schronisku145 674,80179 180,00
2021.12.222021.12.222021.12.27Referat inwestycji i środków zewnętrznych"PAEL-PROJEKT", JAROSŁAW PAŁASZPT oświetlenia ul. Staszica11 500,0014 145,00
2021.12.222021.12.222021.12.29Referat inwestycji i środków zewnętrznychGRUPA-JAWORSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄRemont drogi gruntowej w Górnicy - kontynuacja111 788,62137 500,00
2021.12.222022.01.032022.12.31Biuro Rozwoju OświatyUSŁUGI TRANSPORTOWE M.K. KRUGER EWELINA ŚREDNICKADOWÓZ UCZNIÓW DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ NA TERENIE GMINY TRZCIANKA274 395,37296 347,00
2021.12.232021.12.232022.01.31Referat inwestycji i środków zewnętrznychCURULIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄPrzygotowanie analizy przedrealizacyjnej dla budowy basenu24 650,0030 319,50
2021.12.272022.01.012022.12.31Referat Organizacyjny i Spraw ObywatelskichRADIX Sp. z o.o.opieka autorska programów RADIX27 575,5933 917,97
2021.12.282022.01.012022.12.31Referat Organizacyjny i Spraw ObywatelskichBLACLINE S.C.zakup tonerów6 020,007 404,60
2021.12.282022.01.012022.12.31Referat Organizacyjny i Spraw ObywatelskichPrzedsiębiorstwo Handlowe ALFA Tomaszzakup art. biurowych31 681,3038 968,00
2021.12.282022.02.012023.12.31Referat inwestycji i środków zewnętrznychTRZCIANECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄZarządzanie zasobem komunalnym800 660,03802 160,00
2021.12.282022.01.012022.12.31USŁUGI U SZWAGRA - Radosław StrzeleckiWywóz nieczystości płynnych 2022 r.22 213,8227 323,00
2021.12.292022.01.012023.01.10Referat Ochrony ŚrodowiskaPrzedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Budowlanych "KOMBUD" Sp. z o.o.odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców7 948 510,008 584 390,80
2021.12.292022.01.012022.12.31Referat Organizacyjny i Spraw ObywatelskichSTACJA PALIW "BP TRZCIANKA" S.C. ADAM WOJNICKI, RADOSŁAW WIZAOSP dostawa paliwa GT 202220 325,2025 000,00
2021.12.302022.01.012022.01.05Referat inwestycji i środków zewnętrznychAGROLIDER Łukasz BiałoskórskiDostawa pelletu SYLVA do budynków komunalnych28 841,4635 475,00
2021.12.302022.01.012022.12.31Referat Promocji, Kultury i SportuKOMBUDwywóz śmieci20 240,0022 000,00
2021.12.302021.01.012022.12.31PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH I BUDOWLANYCH "KOMBUD"oczyszczanie miasta oraz odbiór odpadów941 951,311 017 307,41

Deklaracja dostępności